Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Tomáš Opatrný
Zobrazit opět všechno

21.04.2014
17:43

O vesmíru z ničeho a šipce času

Skvělý zásah se podařil organizátorům AFO, kteří do Olomouce pozvali fyzika a kosmologa Lawrence Krausse. Kosmologie nyní zažívá poměrně dramatický rozvoj díky čerstvým experimentálním poznatkům.

Pozorování supernov ve vzdálených galaxiích prokázalo zrychlující se expanzi vesmíru (za což byla udělena Nobelova cena v roce 2011). Před necelým měsícem pak byly zveřejněny výsledky pozorování polarizace reliktního záření, které zřejmě nese stopy gravitačních vln z nejranější tzv. inflační fáze vývoje našeho vesmíru. Pokud se tato zjištění potvrdí z dalších nezávislých pozorování, půjde...

03.03.2014
13:12

O špinavém zisku a ctihodných tradicích

„Non sordidi lucri causa“, tedy nikoliv pro špinavý zisk – tak u nás slibují absolventi doktorských programů, že budou užívat nauku, kterou nyní ovládají. Ta jim má sloužit k tomu, aby šířili pravdu a její světlo tak zářilo stále jasněji. „Spondeo ac polliceor“ slibují a zavazují se absolventi s prsty na žezle. Třebaže latinsky se slibuje i na většině ostatních našich univerzit, špínu na zisk všude neházejí. 

Není to u nás tak trochu pokrytecké? Univerzita se přece snaží stimulovat své pracovníky i studenty k podnikatelským aktivitám, momentálně třeba běží termín přihlášek do...

10.02.2014
09:11

Profesorská novela

Ve Sněmovně nyní leží návrh novely vysokoškolského zákona předložený bývalým ministrem Štysem. Podle něj by akt jmenování vysokoškolských profesorů měl přejít z prezidenta na tentokrát předsedu Senátu Parlamentu ČR. Poté, co se vysokoškolské reprezentace vyjádřily proti návrhu nechat jmenování na ministru školství, je to další pokus, jak vyhovět prezidentovi, kterému se jmenovat profesory nechce. A protože s vysokoškolskými reprezentacemi (tedy s Radou vysokých škol a s Českou konferencí rektorů) dle zákona musí ministr projednávat veškeré návrhy, které se vysokých škol významně...

16.12.2013
11:40

Koaliční smlouva a věda

Myslel jsem si, že smlouva má být věcná a jasná, že její text je od toho, aby bylo vždy zřejmé, zda smluví strany své závazky plní, či neplní. Body koaliční smlouvy v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání však vypadají například takto (http://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/321999-koalicni-smlouva-cast-7-kvalitni-a-dostupne-vzdelani-podpora-vedy-a-vyzkumu-kultury-a-sportu.html): 

Smluvní strany se zavazují zvyšovat konkurenceschopnost České republiky podporou strategických oborů s bezprostředními možnostmi aplikace, jako jsou biotechnologie, nanotechnologie, biochemie, medicína,...