Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Jaroslav Miller
Zobrazit opět všechno

21.09.2015
11:33

Akademický rok 2015/2016

Milí kolegové a studenti,

čím jsem starší, tím čas pádí rychleji. Mám pocit, že dveře rektorské pracovny jsem před odjezdem na prázdniny zavřel teprve nedávno, a už začíná nový semestr. Chci doufat, že vaše prázdniny a dovolené se vydařily a jste plni odhodlání čelit novým výzvám akademického roku 2015/2016. Především vítám studenty prvních ročníků. S některými jsem se již setkal na počátku září na Seznamováku UP. Skvělá akce, která mne přesvědčila, že mezikatederní a mezifakultní přátelství jsou zcela běžnou věcí a že noví prváci budou rozhodně posilou naší univerzity. Přeji vám,...

22.06.2015
08:32

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti,

nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty.  Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila provoz informačního centra a reprezentační prodejny UPoint a v neposlední řadě slavnostně otevřela popularizační centrum vědy Pevnost poznání. Pevně věřím, že tyto nové projekty se ukáží jako dlouhodobě úspěšné.

Konec letního semestru však ukázal i problémy, k jejichž řešení bude univerzita muset přistoupit se vší vážností. Mám především na...

14.12.2014
14:57

Slovo vánoční

Vážení zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, milí studenti,

S postupujícím věkem a ve shodě s německým historikem Peterem Borscheidem (Virus času, Praha 2007) mám stále intenzívnější pocit, že čas plyne mnohem rychleji než za dřevních a šťastných dob mého dětství. Ba co hůř, jeho tempo stále zrychluje. A tak záhy uplyne rok, v němž se běh i podoba mého života i života mé rodiny výrazně proměnily, a to samozřejmě v souvislosti s nástupem do funkce rektora naší starobylé univerzity.  V roce 2014 se vedení instituce snad podařila řada věcí, mezi nimi například otevření odboru...

22.09.2014
07:03

Začátek akademického roku

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky Univerzity Palackého v Olomouci,

stojíme na prahu nového akademického roku 2014/2015, který já osobně vyhlížím s jistým napětím. Jedná se totiž o první akademický rok, který ve své, ještě poměrně čerstvé rektorské funkci, zahajuji. Chci doufat, že jste všichni prožili příjemné léto a vstupujete do zimního semestru plni síly, odhodlání a především motivace, která dle mého pevného přesvědčení tvoří hranici mezi úspěchem a průměrností. Především ovšem na UP vítám „prváky“ a přeji jim, aby se v Olomouci a na univerzitě rychle...