Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Tomáš Opatrný
Zobrazit opět všechno

12.03.2015
19:01

Jeden z hlasů proti

Žurnál UP zde informoval o středečním jednání Akademického senátu nad dělením univerzitních financí. Zmiňuje, že jsem tam měl nejdelší slovo, a pak ve zkratce o jednom z mých bodů. Mohlo by z toho vyznít, že jsem jen zdržující kverulant, dovolím si proto  zde svůj postoj vysvětlit.

K podkladům, které senát dostal, jsem v požadovaném termínu poslal svých patnáct připomínek. Očekával jsem, že na ně odpoví předkladatel návrhu na jednání Ekonomické komise, senátoři pak dostanou na papíře všechny připomínky důkladně vypořádané. To znamená - u každé připomínky bude zřejmé, zda byla...

01.02.2015
20:55

Výsledky II. pilíře

Součástí metodiky hodnocení výsledků vývoje je od loňského roku i tzv. II pilíř, zaměřený na kvalitu. Po týdnech a měsících průtahů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) zveřejnila jeho výsledky

Namísto masového sbírání bodů za množství vyprodukovaných a vykázaných výsledků má jít o výběr toho nejlepšího. Princip je jednoduchý: každá instituce má předložit k vnějšímu posouzení to, co považuje za nejvýznamnější či nejkvalitnější ze své tvorby za uplynulé pětileté období. Zohledněna je velikost: na každých započatých 10 milionů korun institucionální podpory výzkumu předloží...

09.10.2014
08:07

Hledá se systém dělení financí

Není to jednoduchá úloha: spousta různorodých pracovišť, která tvoří naši univerzitu, se má poskládat na společné výdaje zastřešované rektorátem. Jinak se to dělalo před deseti lety, jinak dnes a otázka je, jak to chceme dělat příště. Zanedlouho tato problematika přistane na stole univerzitního senátu; protože se ale týká nás všech, bude dobře, když se o ní od začátku povede co nejširší diskuse. 

Dle mého názoru by měl systém splňovat tři kritéria: měl by být transparentní, spravedlivý a motivační. Každý by měl být schopen rozklíčovat, jak se univerzitní rozpočet tvoří, nikdo by...

25.08.2014
23:14

Novela VŠ zákona

Ve vnějším připomínkovém řízení se nyní nachází léta obráběná, zatracovaná a zase kříšená novela vysokoškolského zákona. Kam má paměť sahá, přežila nejméně pět ministrů školství a nespočet náměstků. Kdo se s její stávající podobou chce seznámit, najde ji mezi vládními dokumenty ZDE. Teoreticky je ještě možno znění některých paragrafů ovlivnit, kdo by tak chtěl učinit, mohu jeho připomínky tlumočit přes Radu vysokých škol (prosím do úterka 2. září). 

Čekají nás některé podstatnější změny, zcela se například přetvoří systém akreditací. Místo spousty jednotlivých oborů bude moci...