Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Miroslav Mašláň
Zobrazit opět všechno

29.12.2013
12:20

Úspěšný nový rok

Milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové, na prahu nového roku 2014 bych vám chtěl popřát hodně úspěchů ve studiu, ve výzkumné, pedagogické, administrativní a jiné práci, spokojenost a pohodu v osobním životě. Věřím, že i v následujícím roce, stejně jako v letech minulých, společně zaměříme své síly na zvýšení prestiže a prosperity Univerzity Palackého.

Počátek roku 2014 bude poznamenán změnami ve vedení univerzity, a to jak na postu rektora, tak i na postech dvou děkanů. Tyto změny u části pracovníků univerzity vyvolávají obavy. Já sám jsem vnitřně přesvědčen, že tyto obavy...

13.09.2013
10:19

Excelentní univerzita

Milé studentky, milí studenti, členové akademické obce, kolegyně a kolegové, při zahájení nového akademického roku 2013/2014 vám chci popřát hodně úspěchů ve studiu, v pedagogické i vědecké práci, pevné zdraví, spokojenost v pracovním i osobním životě. Srdečně blahopřeji všem nově přijatým studentkám a studentům, kteří si zvolili Univerzitu Palackého v Olomouci jako místo svého dalšího vzdělávání, k jejich studijní volbě. Doufám, že univerzita a její pracovníci vrchovatě naplní jejich představy o univerzitním studiu.

Počátek začínajícího akademického roku bude poznamenán několika...

13.06.2013
07:18

440 slov

Univerzita Palackého by se dala přirovnat k ostrovu, k ostrovu stability a prosperity. Akademická obec má nezměrný potenciál. Studenti jsou výborně hodnoceni nejen ve vnitrozemí, ale také v zahraničí. Osm fakult univerzity představuje v regionu instituci svým významem neoddiskutovatelně doplňující Olomoucký kraj a město Olomouc. A události posledních dní, které oslavují existenci vysokého učení v Olomouci, doprovázejí a podtrhují význam a zájem o naši univerzitu. Koncept Olomouce – univerzitního města je reálně aplikován při vzájemné spolupráci. Olomoucký kraj podporuje univerzitní...

02.01.2013
16:46

Rok optimismu

Vážení členové akademické obce, milé studentky a studenti, kolegyně a kolegové, na prahu nového roku 2013 bych vám chtěl popřát hodně úspěchů ve studiu, ve výzkumné i pedagogické práci, spokojenost a pohodu v osobním životě.

Při vstupu do nového roku 2013 je vhodné krátce se ohlédnout do let minulých. Máme zvláštní příležitost k historickému ohlédnutí, v roce 2013 uplyne 440 let od chvíle, kdy císař Maxmilián II. udělil olomouckému jezuitskému učení promoční práva. Nechci tady ani v nejmenším vzpomínat historické úspěchy či neúspěchy olomoucké univerzity. Chtěl bych z pozice...