Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Bohuslav Hodaň
Zobrazit opět všechno

27.08.2014
10:00

Ad „Stavba centra BALUO začíná...“

„...fakulta tělesné kultury je na startu nové etapy“

Zpráva o zahájení výstavby výzkumného centra Baluo je nejen zajímavá, ale i potěšující – jak pro současné pracovníky FTK, tak pro ty, kteří jsou již mimo, ale jejich vztah k bývalému pracovišti přetrvává a mnozí z nich další vývoj FTK pochopitelně sledují. Nezbývá než popřát, aby Baluo fakultu úspěšně reprezentovalo.

Velmi mě v této zprávě zaujalo vyjádření proděkana Hanuše: „V těchto dnech se láme paradigma fakulty. Fakulta existuje od roku 1991, za tu dobu nic nepostavila, jen se nastěhovala do přidělených...