Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Ivan Blecha
Zobrazit opět všechno

11.06.2014
13:11

Potíže s Chomským

Návštěva Noama Chomského v Olomouci vzbudila hodně vášní. Nebyl jsem přítomen na žádném jeho vystoupení, takže bych se nerad vyjadřoval přímo k němu. Debata, která se v souvislosti s jeho proslovy a komentáři rozvířila, však přece jenom přináší stanoviska, k nimž bych se rád velmi stručně vyjádřil.
Chtěl bych se letmo dotknout jen tří problémů, možná mediálně nejvíce přetřásaných.
Chomsky, pokud se nemýlím, ospravedlňuje svá (často velmi jednostranná) politická prohlášení potřebou kritizovat především zemi, v níž žije a se kterou má své zkušenosti. Proč by měl kritizovat třeba...

23.11.2013
08:39

Kolik chodí po našich univerzitách Pálešů?

Poslední dobou mě tíží obava z všeobecného úpadku vzdělání, který je – paradoxně – přiživován pořádáním nejrůznějších kurzů pro podporu vzdělávání, financovaných nezřídka z všelijakých projektů a často i z peněz Evropské unie. Dobře míněná snaha se tak zvrací ve svůj opak, a to proto, že se ve většině případů mění na honbu za penězi a za body do nejrůznějších hodnocení a není dostatečně pod kontrolou. Dlouhodobě to může mít devastující účinky a mám pocit, že by se proti tomu mělo něco dělat.           

Rád bych svou obavu demonstroval na jednom konkrétním příkladu. Reaguji přitom...