Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Jakub Navařík
Zobrazit opět všechno

04.07.2014
14:54

Proč dělat vědě reklamu?

Věda. Její význam je nezpochybnitelný, mění naše životy. Tak proč je tak důležité, abychom z ní neustále dělali show pro veřejnost a ukazovali, co to vlastně děláme?

Protože veřejnost ji platí. My, kteří děláme vědu na vysokých školách, jsme tedy placeni hlavně z peněz daňových poplatníků. Měli bychom se jim tedy zodpovídat a ukázat jim, k čemu takové peníze slouží – a navíc, k čemu by nám byla kvalitní věda, pokud by o ní nikdo nevěděl?

Musí nás být vidět! Abychom všem ukázali, co umíme! Jak ale na to? Máme spoustu možností. Například - určitě jste si všimli všudypřítomných...

05.05.2014
06:51

Proč nebýt jednobarevní?

Na přírodovědecké fakultě nám před pár týdny skončily volby. Způsobem dosud nepředstavitelným získal celou studentskou komoru jeden jediný obor. Máme tedy jednobarevný studentský senát. Volby a jejich výsledky provázely divoké emoce a názory, které nakonec vyvrcholily usnesením odcházejícího senátu, ve znění: „AS PřF UP pokládá za neetické, aby v místě voleb do AS nebo jeho bezprostřední blízkosti probíhala v době voleb volební agitace, a žádá příští AS PřF UP, aby usiloval o zákaz agitace v místě voleb nebo jeho bezprostřední blízkosti v době voleb.“ (Zde je asi vhodné zmínit, že...