Blog

Zobrazují se příspěvky pro: Pavel Urbášek
Zobrazit opět všechno

13.11.2014
08:14

Vyhráli jsme, nejsme však vítězové!?

Nad úvahou z roku 1999

U příležitosti 10. výročí listopadových událostí z roku 1989 jsem v příloze Žurnálu UP 12. listopadu 1999 publikoval úvahu s názvem Vyhráli jsme, nejsme však vítězové. Pro název této úvahy jsem použil aforismus maďarského spisovatele Petera Esterházyho. Tehdy se mi jevilo, že tento aforismus „…odpovídá nespecifikovanému zklamání  zachvátivšímu deset let po ‚sametu‘ podstatnou část české, moravské i slezské populace. Zklamání je vždy reakcí na nesplněná očekávání, a těch bylo během deseti let ‚poté‘ víc než dost.“

Připomeňme si historický kontext tehdejších...

23.05.2014
09:10

Do třetice o univerzitních insigniích

V letech 1946–1948 si nově vzniklá Univerzita Palackého pořídila celkem deset insignií, z toho tři žezla (rektorské, lékařské fakulty a filozofické fakulty) a sedm řetězů (řetězy rektorský a prorektorský, tři řetězy lékařské fakulty, řetěz filozofické fakulty a řetěz cyrilometodějské fakulty bohoslovecké). Těchto deset insignií bylo dílem uhrazeno z rozpočtů olomouckých národních výborů (dvě rektorské insignie), dílem (tj. zbylých osm insignií) z veřejné sbírky pořádané Svazem okresů a měst oblasti olomoucké (SOMOO). Tato instituce – sdružující zástupce národních výborů dvanácti...

18.03.2014
11:05

K osudu insignií staré olomoucké univerzity

Jak připomněl prof. Jiří Fiala ve svém blogu Záhada právnického žezla, byly v roce 1870 čtyři žezla a rektorský řetěz pocházející z majetku zrušené olomoucké C. k. Františkovy univerzity zapůjčeny Leopoldo-Františkově univerzitě v Innsbrucku. Prof. J. Fiala také uvedl, že se snahy o navrácení těchto univerzitních insignií po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 nesetkaly s úspěchem. Připomeňme proto podrobněji tyto neúspěšné snahy usilující o návrat olomouckých univerzitních insignií do vlastnictví československého státu.

Již v roce 1919 se této záležitosti ujalo...

17.02.2014
03:58

Lobbisté a vznik Univerzity Palackého

„Osoba prosazující vlastní zájem, či zájem skupiny u činitelů, kteří disponují pravomocemi a kompetencemi státní moci a jejích subjektů v hospodářských, kulturních, politických, společenských, ale i privátních a dalších oblastech života“ – takto definuje lobbistu internetový slovník cizích slov ABZ. Dnešní obecná představa o lobbistech se však nemálo liší. Můžeme tak představit český typ lobbisty, který do značné míry souzní s termínem kmotr, jenž ovšem neznamená muže držícího při křtu dítě na svých rukou, jeho „duchovního otce“, popřípadě vesnického souseda, nýbrž označuje šéfa...