Blog

17.09.2012
00:54

Kvantová fyzika a selský rozum

Vážené studentky a studenti, členové akademické obce, zaměstnanci Univerzity Palackého, kolegyně a kolegové, vstupujme do akademického roku 2012/2013. Při této příležitosti vám všem chci co nejsrdečněji popřát hodně úspěchů ve studiu, v pedagogické i vědecké práci, pevné zdraví, spokojenost v pracovním i osobním životě.

Zvláště srdečně chci v naší akademické rodině přivítat nově přijaté studenty a studentky. Blahopřeji jim všem, že si zvolili Univerzitu Palackého v Olomouci jako místo svého dalšího vzdělávání. Doufám, že univerzita a její pracovníci vrchovatě naplní jejich...