Blog

01.12.2015
13:14

Rajbování salamandra

Z akademických ceremoniálů a rituálů náležejí k nejstarším depozice neboli beánie – iniciační rituál přijímající nové studenty do akademické obce, z něhož do dnešních dnů vytrvala imatrikulace, více či méně ceremoniální zápis nového studenta/nové studentky do akademické matriky. Přežily též promoce, tj. ceremonie udělování akademických gradů vyjádřených akademickými tituly. A dodnes žije majáles, studentské oslavy příchodu jara (tradičně pořádané 30. dubna); majáles v roce 1848, ovlivněný revolučními událostmi, vylíčil Alois Jirásek (1951–1930) v povídce Filozofská historie (1878),...

11.11.2015
18:44

Průvodce po evropských univerzitních městech a univerzitách

z roku 1600

Dne 15. září 2015 obhájila Mgr. Božena Radiměřská na Ústavu světových dějin Univerzity Karlovy v Praze svou doktorskou disertaci s názvem “Východní Evropa” na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od 16. - 18. stol. [sic!, spr.: „Východní Evropa“ na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od 16. do 18. století]; text disertace, posudek školitelky a posudek dvou oponentů této disertace jsou dostupné na internetové adrese https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/103251/. Bezpochyby se jedná o disertaci v mnohém ohledu přínosnou, byť její autorka ignorovala...

23.10.2015
08:00

„Plagiátorské univerzity, respektive fakulty“ (III)

24. září 2015 ve 12.38 hod. oznámil Petr Kreuz na své facebookové stránce toto:

„V literatuře (a také v románu Václava Kaplického) se uvádí, že se Jindřich František/Heinrich Franz Boblig vrátil po skončení šumperských a velkolosinských čarodějnických procesů v roce 1696 vrátil [sic!] do Olomouce, a dokonce se tam (bohatě) oženil s mladou dívkou. Ten údaj není úplně přesný: Podle uvedeného záznamu v olomoucké matrice oddaných se ,der Edle undt Hoch gelehrte (!) Herr Hanrich (!) Frantz Boblig v. Edlstadt‘ oženil již 4. února 1692 (tedy necelých šest let před smrtí). Oženil se s...

21.10.2015
09:24

„Plagiátorské univerzity, respektive fakulty“ (II)

Vraťme se nyní k již zmíněnému laickému inkvizitoru Heinrichu Franzi Bobligovi a datu jeho úmrtí. Petr Kreuz na své facebookové stránce 23. září t. r. ve 14.25 hod. sdělil facebookové veřejnosti (chyby v interpukci a překlepy opravuji), co následuje:

„Pro odlehčení: PhDr. Pavla Slavíčková, PhD., z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nejenže přejmenovala ve svém článku [spr. v kapitole kolektivní monografie] čarodějnického soudce Jindřicha Františka/Heinricha Franze Bobliga z Edelstadtu na Heinze Friedricha, ale dokonce tvrdí, že absentuje písemný...