Blog

10.08.2015
09:40

Akademické anekdoty

Roku 2011 vydal prof. Dr. paed. habil. Günter ­Lehmann (* 1939, https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Lehmann) ve vydavatelství Eulenspiegel Verlag antologii německého vysokoškolského humoru nazvanou Keiner verlässt den Saal! Uni-Anekdoten (Nikdo neopustí sál! Univerzitní anekdoty) čítající 96 stran formátu 10,3 × 15,5 cm. Antologii lze zakoupit prostřednictvím internetu za 9,95 € a 3 € poštovného (nabízejí se i levnější antikvární exempláře), nemám ale dostatečnou motivaci, abych uvedenou sumu investoval do dalšího rozšíření své přebujelé knihovny.

Stejně tak nehodlám...

22.06.2015
08:32

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti,

nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty.  Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila provoz informačního centra a reprezentační prodejny UPoint a v neposlední řadě slavnostně otevřela popularizační centrum vědy Pevnost poznání. Pevně věřím, že tyto nové projekty se ukáží jako dlouhodobě úspěšné.

Konec letního semestru však ukázal i problémy, k jejichž řešení bude univerzita muset přistoupit se vší vážností. Mám především na...

15.06.2015
09:41

Urbanistická rakovina

Není tak dlouho, co rozproudila laickou i odbornou debatu otázka tzv. olomouckého neředínského horizontu. Nechci na tomto fóru zabředávat do politických a urbanistických zákoutí, které ji rozvířily. Berte proto tento příspěvek spíše jako povzdech.

Jako člověka pevně svázaného se svojí půdou na jedné straně a původní profesí zemědělce na straně druhé, mě vždy zabolí pohled na (nejen) zastavující se půdní fond. Byly doby, kdy si lidé půdy vážili a nebrali ji pouze jako výrobní předmět a prostředek. Měli k ní vztah zejména jako k odkazu svých předků – pouto, které je s nimi svazuje....

12.06.2015
13:31

Kdo vlastně porušil ústavu v Olomouci

Z rozhovoru pana rektora s paní Drtinovou v DVTV jasně vyplynulo, že podle policie zahraniční student této naší univerzity strhl plakát s přeškrtnutou mešitou, který je symbolem hnutí „Islám v České republice nechceme“. Paní Drtinová se snažila vytvořit dojem, že tím porušil Ústavou garantované petiční právo. Kdyby ovšem cílem jeho činu bylo petiční právo, tak by zcela jistě zasáhl proti petičním archům. Podle článku 15 Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, ovšem platí také následující: „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má...