Blog

14.10.2015
11:05

„Plagiátorské univerzity, respektive fakulty“ (I)

Dne 16. září t. r. ve 22.46 hodin napsal pražský archivář a právní historik Petr Kreuz na své facebookové stránce toto:

„Při přípravě přehledu bádání o dějinách čarodějnictví a kouzelnických/čarodějnických procesů v českých zemích a na Slovensku jsem procházel také kvalifikační práce na uvedená témata obhájená [spr. obhájené – zde i dále se v hranatých závorkách nacházejí moje poznámky, překlepy a chyby v interpunkci opravuji] v posledních letech na českých univerzitách a nacházející se v univerzitních repozitoriích. Z cca 12 prací, které jsem zatím viděl a prošel, lze jen tři...

30.09.2015
10:05

Velké stěhování

Jak pravil kterýsi starý filozof, nic samo o sobě není velké ani malé – leda při vzájemném srovnávání. Platí to ovšem i o všelikém stěhování: migrace celých národů jsou bezpochyby daleko větší událostí nežli migrace univerzitní fakulty, a to zase kvalitativně i kvantitativně daleko předčí stěhování dětí od rodičů, přirovnávanému s oblibou k vylétání ptáčat z hnízd (byť se prý dnešní mládež v tom ohledu přidržuje disticha „Dokud fotr dává prachy, neodejdu, žádný strachy!“). České přísloví prohlašuje, že je lepší dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat – samozřejmě jen v případě, že...

21.09.2015
11:33

Akademický rok 2015/2016

Milí kolegové a studenti,

čím jsem starší, tím čas pádí rychleji. Mám pocit, že dveře rektorské pracovny jsem před odjezdem na prázdniny zavřel teprve nedávno, a už začíná nový semestr. Chci doufat, že vaše prázdniny a dovolené se vydařily a jste plni odhodlání čelit novým výzvám akademického roku 2015/2016. Především vítám studenty prvních ročníků. S některými jsem se již setkal na počátku září na Seznamováku UP. Skvělá akce, která mne přesvědčila, že mezikatederní a mezifakultní přátelství jsou zcela běžnou věcí a že noví prváci budou rozhodně posilou naší univerzity. Přeji vám,...

28.08.2015
10:42

Morálka v architektuře

Nedávno jsem byl přítomen nominačním dnům pro Cenu Rudolfa Eitelbergera. Jedná se o cenu udělovanou za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a památkové péče v Olomouckém kraji. Mezi 25 nominovanými byl i univerzitnímu a olomouckému prostředí dobře známý Atelier-r za svoji dostavbu pedagogické fakulty a Ječmen studio, které „dělalo“ UPoint.

Hodně se během dvou dnů rozebíralo, zda se staví dobrá nebo špatná architektura. Osobně nejsem zastáncem tohoto jednoznačného dělení. V tomto směru se shoduji s Peterem Collinsem, který říká, že povinností architektury není být...