Oslavy husovského jubilea v Olomouci zahájil ekumenický dialog

Krátkým komorním koncertem a modlitbou bylo dnes slavnostně zahájeno odborné teologické sympozium Jan Hus – svědek křesťanské...

Husité a katolíci společně uspořádají sympozium k 600. výročí upálení Jana Husa

Oprostit tragický příběh Jana Husa od ideologických interpretací a najít cestu k dialogu mezi husity a katolíky je smyslem...

Na nový doktorský obor Sociální a spirituální determinanty zdraví se lze hlásit do konce května

Možnost samostatné tvůrčí činnosti ve sféře celostního zkoumání problémů zdraví a nemoci nabízí nově akreditovaný doktorský...

Čínská Soochow University se chystá spolupracovat s pěti fakultami

Zástupci pěti fakult Univerzity Palackého diskutovali o možnostech užší spolupráce s čínskou Soochow University. Reprezentace...

Cyrilometodějská teologická fakulta bude hospodařit s 39 miliony korun

Vyrovnaný rozpočet s částkou necelých 39 milionů korun schválili včera senátoři cyrilometodějské teologické fakulty....

O dialogu mezi náboženstvími a se sekulární společností

Důstojnost člověka, lidská práva a mezináboženský dialog byly tématem včerejší přednášky mezinárodně uznávaného teologa,...

O mezináboženském dialogu v dnešním přímém přenosu

Aktuálním otázkám mezináboženského dialogu, vztahu náboženství a současné sekularizované společnosti nebo multikulturalismu se...

Expozice Cyrilometodějský Velehrad doputovala do Olomouce

Dějinné milníky spjaté s misií Cyrila a Metoděje, Velkou Moravou a Velehradem přibližuje výstava, která po dvouletém putování...

Odborníci z amerických, evropských a českých univerzit proberou stav mezináboženského dialogu

Jaký je vztah náboženství a současné sekularizované společnosti? V čem spočívají dosavadní úspěchy a problémy mezináboženského...

Evropa, islám a křesťanství – hledání dialogu

Otevřít na akademické půdě odbornou debatu k otázkám vztahu Evropy a islámu v měnící se kultuře 21. století bylo hlavním...