Na univerzitě vzniká unikátní Centre of Excellence zaměřené na právní problémy EU

Naděžda Šišková povede vznikající Centrum of Excellence.
Foto: Eva Hrudníková
čtvrtek 22. října 2015, 11:00 - Text: Eva Hrudníková

Na právnické fakultě vzniká elitní Centre of Excellence v oboru evropského práva. V Česku půjde o ojedinělou instituci speciálně zaměřenou na klíčové právní problémy Evropské unie. Zasloužil se o to tým Naděždy Šiškové z katedry mezinárodního a evropského práva. Jeho projekt uspěl v letošní výzvě Evropské komise v prestižním programu Jean Monnet.

Díky získanému grantu bude Centre of Excellence pořádat think-tank aktivity, včetně konferencí a kulatých stolů, uskutečňovat mezinárodní výzkum a zajišťovat výuku. Na 3. listopadu například připravilo besedu s europoslancem Pavlem Teličkou. „Projekt je zaměřený na řešení aktuálních právních problémů v souvislosti s budoucím vývojem a reformou Evropské unie, bude mít celouniverzitní působení,“ řekla řešitelka projektu Naděžda Šišková. Nově vznikající centrum má již v názvu zakotvenou známku nejvyšší kvality. Tomu odpovídá i skutečnost, že řešitelem smí být jen odborník, který již byl nositelem grantu Jean Monnet Chair, má potřebné zkušenosti a rovněž splňuje náročné kvalifikační předpoklady pro uskutečnění projektu.

Pro akademiky i veřejnost

Základ činnosti Jean Monnet Centre of Excellence budou tvořit konference, odborná setkání, kulaté stoly s europoslanci, členy Evropské komise nebo například se soudci Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. „Oslovit chceme jak učitele a studenty z celé Univerzity Palackého, tak laickou veřejnost z regionu,“ podotkla Šišková. Centrum tím napomůže zkvalitnit diskuzi a zvýší povědomí o evropských otázkách. „Unie se nyní setkává s naprosto novými a nesmírně komplikovanými výzvami, jako je migrační krize nebo nová bezpečnostní politika. Ty ale není možné efektivně vyřešit za pomocí stávajících právních nástrojů. V tuto chvíli není navíc na úrovni EU zvolený jednoznačný a všeobecně podporovaný koncept. Proto jsou jeho hledání a s tím spojené diskuze nanejvýš žádoucí,“ zdůraznila Šišková.

Projekt počítá rovněž s výzkumnými aktivitami v podobě přípravy kolektivní monografie, která vyjde v zahraničí v anglickém jazyce. Naváže tak na předešlé zkušenosti Naděždy Šiškové s vydáním monografie v Cambridge Scholars Publishing v rámci Multilateral Research Group.

Jen tři centra v Česku

Jean Monnet Centre of Excellence je tříletý projekt s možností prodloužení. Pracovat na něm bude vysoce kvalifikovaný tým odborníků na evropskou problematiku z právnické fakulty ve složení Ondrej Hamuľák, Michal Petr a Blanka Vítová. Doplní je experti z praxe, zejména z Ministerstva zahraničních věcí. Externě se do projektu zapojí i renomovaní vědci ze zahraničí.

Olomoucké centrum bude teprve třetím pracovištěm tohoto druhu v Česku, avšak svým zaměřením na klíčové právní problémy ojedinělým. V minulosti vznikla Centre of Excellence na Univerzitě Karlově v Praze a na Mendelově zemědělské Univerzitě v Brně. Vytvoření Jean Monnet Centre of Excellence je v souladu s dlouhodobou koncepcí Univerzity Palackého usilující o vytvoření institucí špičkové kvality a otevření se univerzity světu.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.