Konference Olomoucké debaty mladých právníků má za sebou jubilejní ročník

Třídenní setkání pořádala právnická fakulta v Hrubé Vodě u Olomouce.
Foto: ODMP
úterý 27. září 2016, 14:30 - Text: Eva Hrudníková

Jubilejní 10. ročník má za sebou mezinárodní vědecká konference Olomoucké debaty mladých právníků. Přednést své odborné příspěvky nebo si jen poslechnout názory kolegů přijelo na osmdesát začínajících vědecko-pedagogických pracovníků a praktikujících právníků z Česka a Slovenska. Třídenní setkání pořádala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Hrubé Vodě u Olomouce.

Už z tématu – Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků – bylo zřejmé, že by mělo jít o výjimečný ročník. „Pozvali jsme tentokrát i čestné hosty. Osobnosti, které se účastnily úplně prvních ročníků naší konference, aby se podělily o své zkušenosti. Jejich motivační proslov a rady účastníkům jak přistupovat k akademické dráze měly velký úspěch,“ řekla Veronika Pochylá, členka organizačního týmu. Mezi čestnými hosty byl například Eduard Burda, děkan Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, jeho kolega ze stejné fakulty Juraj Vačok nebo Marek Antoš, odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Účastníky konference přijela v pátek přivítat a pozdravit děkanka pořádající právnické fakulty Zdenka Papoušková. Její kolega, proděkan Martin Faix, ve svém sobotním proslovu poděkoval přítomným zakladatelům konference, současným odborným asistentům olomoucké právnické fakulty – Gabriele Halířové, Kláře Hamuľákové, Petře Melotíkové a Ondrejovi Hamuľákovi. Na úplné začátky debat pak za všechny zavzpomínala Gabriela Halířová, která připomněla původní ideu konference a poděkovala za inspiraci kolegům z Bratislavy a současným organizátorům za pokračování v započaté tradici.

Debaty se od podobných právnických konferencí liší tím, že jednání nejsou rozdělena do oborových sekcí. „Odborná část konference patří příspěvkům účastníků, které se snažíme seřadit tak, aby na sebe tematicky navazovaly. Současně necháváme velký prostor volné debatě. Jde nám o mezioborové propojení,“ vysvětlila Veronika Pochylá. Právě věcná diskuze a výměna názorů jsou podstatou Olomouckých debat mladých právníků.

Do Hrubé Vody dorazil i Tomáš Vachutka, který patřil k nejmladším účastníkům. „Konference předčila moje očekávání. Příspěvky měly vysokou úroveň i samotná organizace byla výborná. Bylo to pro mě velmi inspirativní. Rád bych se zúčastnil i příštího ročníku,“ zhodnotil posluchač 1. ročníku doktorského studia na olomoucké fakultě.

Olomoucké debaty mladých právníků nemají jen odbornou rovinu. Účastnící si letos mohli zahrát paintball nebo vyzkoušet aktivity v lanovém centru.

Právnická fakulta pořádá Olomoucké debaty mladých právníků nepřetržitě od roku 2007. Určeny jsou všem doktorandům a vědecko-pedagogickým pracovníkům v oboru právo, kteří dosud nezískali titul docent, a všem praktikujícím právníkům. Výstupem je vždy sborník příspěvků a jejich recenzí.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.