Loyka: K většině lékařských pochybení dojde při diagnóze

Svatopluk Loyka a Maroš Kočiš (zleva).
Foto: Martin Višňa
čtvrtek 7. listopadu 2013, 08:05 - Text: Martin Višňa

Tématem právní odpovědnosti lékařů se zabývalo včerejší MediCafé. Hosty setkání u kávy byli bývalý přednosta ústavu soudního lékařství lékařské fakulty Svatopluk Loyka a budoucí právník Maroš Kočiš.

„Nalézání hranice mezi řádně poskytovanou péčí, lege artis, a podmínkami vzniku právní odpovědnosti lékaře, tedy postupu non lege artis, je obtížné. Je však nutné ji za jakýchkoliv podmínek hledat a pokusit se objektivním zkoumáním přivést k co nejlepší dokonalosti s vědomím maximální srozumitelnosti vyřčených závěrů,“ shrnul Loyka poučení, které si měli návštěvníci z prvního MediCafé tohoto akademického roku odnést.

Současný zástupce přednosty ústavu soudního lékařství promluvil o vývoji tohoto oboru v Olomouci, přiblížil některé historické právní úpravy odpovědnosti lékařů a zmínil také nejčastější lékařská pochybení – sedmdesát procent všech nezdarů při léčbě lidí tvoří chyby v diagnóze.

„Myslím si ale, že nikdo z těch, kdo jdou na medicínu, nemá v úmyslu někomu škodit. Pojem úmysl bych tedy s lékařskými pochybeními nespojoval,“ uvedl Loyka. V závěru večera se pak s téměř padesátihlavým publikem, tvořeným zejména mediky, v zaplněném patře Café 87 podělil o několik případů ze své bohaté praxe.

Ještě předtím však dostal slovo student olomouckých práv Maroš Kočiš. Ten stručně, ale jasně předestřel, v čem se pro lékaře skrývá v medicínském právu pomoc i pohroma. Zdůraznil, že lékaři mají ze všech povolání snad nejširší rozsah odpovědnosti, zato však u nás, na rozdíl od jiných zemí, mohou bezplatně pro jeho výkon studovat, přestože je medicína velmi nákladná. Zaměřil se také na funkci České lékařské komory nebo alternativní možnosti řešení medicínských konfliktů.

MediCafé je cyklus popularizačních přednášek z oblasti lékařství a příbuzných oborů. V Olomouci jej pořádá místní pobočka mezinárodního sdružení mediků IFMSA ve spolupráci s projektem Univerzita Palackého – centrum vědy pro všechny. Příští MediCafé se koná ve středu 13. listopadu. U příležitosti Světového dne diabetu promluví na téma Jak je to s cukrovkou a jídlem Ondřej Krystyník z II. interní kliniky lékařské fakulty. Den předtím se mohou zájemci zúčastnit Běhu proti diabetu se známou atletkou Petrou Kamínkovou.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.