Filip Dienstbier jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu

Filip Dienstbier převzal jmenovací dekret od prezidenta Miloše Zemana.
Foto: Velena Mazochová
pátek 15. srpna 2014, 16:06 - Text: Velena Mazochová

Prezident republiky Miloš Zeman dnes jmenoval proděkana právnické fakulty Filipa Dienstbiera soudcem Nejvyššího správního soudu. Funkce se ujme 1. října.

Při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě prezident poblahopřál celkem patnácti nově jmenovaným soudcům, kterým popřál hodně profesních i osobních úspěchů. Připomněl přitom současný stav české justice, která je poznamenána neúměrnou zdlouhavostí soudních rozhodnutí.

„Chci věřit, že i vaší činností se podaří zrychlit soudní řízení, že se pomůže odstranit onen známý ping-pong, kdy odvolací soud z formálně procesních důvodů vrací soudům vyšší instance rozsudky, které by jinak mohl vyřídit sám,“ uvedl Zeman.

Připomněl některé příklady ze zákonodárství USA, kde platí zákon o rychlých soudech nebo systém kumulativních trestů. „Další inovace, která by stála za úvahu,“ poznamenal prezident k soudcům i k ministryni Haně Válkové.

Velké uznání

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (*1969) působí na Právnické fakultě UP od roku 2001, nejprve jako asistent a odborný asistent na katedře správního práva, později jako její vedoucí.  Od roku 2004 je proděkanem pro organizaci a rozvoj. Podílel se na monografiích a učebnicích správního práva a je autorem řady odborných článků věnujících se problematice územního plánování, památkové péči, stavebnímu právu či procesním otázkám správního soudnictví a fungování veřejné správy.

Působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu Václava Novotného a soudce Ústavního soudu Vladimíra Sládečka. Odbornou justiční zkoušku složil v roce 2013. Za olomouckou právnickou fakultu také dlouhodobě sledoval judikaturu správních soudů a připomínkoval ji pro Sbírku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 

Od roku 2003 je členem rozkladové, výkladové a legislativní komise Ministerstva životního prostředí a od roku 2008 členem Legislativní rady vlády ČR. V letech 2006–2008 byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo. Loni byl jedním z kandidátů na ombudsmana.

Podnět ke jmenování Filipa Dienstbiera přišel od předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy. Dienstbier nabídku přijal jako příležitost věnovat se podnětné a prestižní práci. V minulosti byl již asistentem soudce.

„Je to pro mne velké uznání,“ uvedl Dienstbier ke svému jmenování. Nejvyšší správní soud je podle něj super arbitrem v oblasti práva, které se dlouhodobě věnuje. „Činnost Nejvyššího správního soudu dobře znám, s jeho rozsudky se běžně pracuje ve vědecké práci i při výuce,“ doplnil Dienstbier, který se jako uznávaný expert zaměřuje na obecně správní a stavební právo a právo životního prostředí.

Ochránce veřejných subjektivních práv

Nejvyšší správní soud dohlíží na zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů. Rozhoduje o opravných prostředcích – kasačních stížnostech nebo o rozpuštění, pozastavení či znovuobnovení politických stran.

„Nejsou to spory mezi lidmi ani věc soudního trestání, do působnosti správních soudů patří primárně ochrana veřejných subjektivních práv,“ vysvětlil Dienstbier.

Pedagog na částečný úvazek

Ve výuce na katedře správního práva a správní vědy v Olomouci bude Dienstbier v omezeném rozsahu pokračovat. Se studenty hodlá zůstat v kontaktu i jako případný zprostředkovatel stáží na Nejvyšším správním soudu, které by zvýšily jejich šance v konkurenci s posluchači brněnských práv.

„Spousta brněnských studentů absolvuje už během studia různé stáže na Ústavním nebo Nejvyšším správním soudu. Po ukončení školy mají pak výhodu, když se například ucházejí o místa asistentů soudců. Myslím, že by bylo dobré tuto možnost pootevřít i našim studentům – pokud bude prostor a zájem,“ zdůraznil Dienstbier.

Prezident Zeman dnes jmenoval na návrh ministryně spravedlnosti Hany Válkové patnáct nových soudců obecních soudů České republiky. Většina z nich by měla nahradit ty, kteří z rezortu justice odešli v rámci přirozené obměny během posledního čtvrtletí.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.