Teologové jednali o právním kodexu východních církví

První přednášky se ujal sekretář Kongregace pro východní církve Cyril Vasiľ.
Fotogalerie: Velena Mazochová
pátek 5. června 2015, 13:30 - Text: Velena Mazochová

Pětadvacátému výročí vyhlášení kodexu Kánonu východních církví a jeho významu pro církevně právní nauku byla věnována dnešní mezinárodní konference, kterou hostila cyrilometodějská teologická fakulta. Pozvání k účasti přijali zahraniční hosté včetně představitelů Kongregace pro východní církve nebo Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského v Římě.

„Smyslem konference je seznámení s přínosy, které má kodex pro církevně právní myšlení – zvláště v situaci, kdy se připravují reformy některých rozsáhlých oblastí západního kanonického práva,“ přiblížil vedoucí katedry církevního práva Damián Němec. Téma se dotklo také otázek aktuálních pro Českou republiku, v níž jako jedna z 21 církví východního obřadu působí řeckokatolická církev.

Canonum ecclesiarum orientalium (CCEO) byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. po dlouhodobých přípravách datovaných od dvacátých let minulého století. „Z hlediska práva východních katolických církví je to jedinečná záležitost, protože jde o první ucelený kodex, byť v mnoha místech nedává podrobné normy a odkazuje na vlastní zákonodárství jednotlivých církví v jejích zemích,“ objasnil Němec význam sjednocení práva východních církví.

K nejvýznamnějším hostům olomoucké konference patřili profesor kanonického práva a sekretář Kongregace pro východní církve Cyril Vasiľ nebo rektor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského v Římě Miroslav Konštanc Adam, jejichž přednášky přiblížily praxi římské kongregace a vztahy západních a východních církví. Oba mají zároveň vazbu na hostitelskou fakultu. Cyril Vasiľ se právě zde v devadesátých letech habilitoval právě a rektor Adam absolvoval olomouckou teologickou fakultu v roce 1995.

Konferenci 25 let od promulgace CCEO uspořádala katedra církevního práva ve spolupráci s olomouckou skupinou Společnosti pro církevní právo. Iniciativa je zároveň dokladem uplatňování jedné ze základních vizí fakulty. „Tím, že má název cyrilometodějská, snaží se o vytváření naukového a inspirativního mostu mezi východem a západem – křesťanským i kulturním. Jsme zároveň jediná fakulta v České republice, kde se východní církevní právo vyučuje,“ dodal Němec.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.