Studenti a akademici diskutovali o možnostech univerzitního dobrovolnictví

Seminář vedla Tatiana Matulayová z pořádající katedry.
Foto: Velena Mazochová
pondělí 16. května 2016, 07:36 - Text: Velena Mazochová

Získat studenty a akademiky pro myšlenku univerzitního dobrovolnictví bylo hlavním cílem semináře, který uspořádala katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty. Diskuse se zaměřila zejména na možnosti vzniku dobrovolnického centra na Univerzitě Palackého a na program Dnů dobrovolnictví na UP, připravovaných na začátek zimního semestru.

Pro účastníky byla připravena přednáška objasňující koncept univerzitního dobrovolnictví ve vysokoškolském vzdělávání včetně zahraničních zkušeností. Prostřednictvím workshopu se zájemci také seznámili se strategiemi a činnostmi, které mohou přispět k dobrovolnické aktivitě studentů. „Smyslem bylo získat pro spolupráci studentské spolky, studenty a akademiky z různých fakult a pracovišť a diskutovat s nimi o možnosti vytvořit univerzitní centrum dobrovolnictví podle vzoru některých amerických vysokých škol,“ vysvětlila vedoucí projektu Tatiana Matulayová z pořádající katedry.

Obdobné zaměření měl také odborný seminář určený poskytovatelům sociálních služeb na území města Olomouce. „Vybrali jsme nejkvalitnější olomoucké organizace, které splňují vysoké požadavky české legislativy na akreditovaný dobrovolnický program, jako jsou například P-centrum, Amélie nebo Charita Olomouc,“ uvedla Tatiana Matulayová.

Jedním z témat byla diskuse o možnostech společné akce s pracovním názvem Dny univerzitního dobrovolnictví. Jejich součástí by měla být cílená kampaň pro studenty a akademiky. „Ve spolupráci s olomouckými organizacemi bychom pro ně rádi připravili například speciální jednorázové dobrovolnické příležitosti. Je to taková vstupní brána: když si to člověk vyzkouší a zažije, je velká šance, že se bude chtít stát dlouhodobějším dobrovolníkem a zapojí se do celého programu,“ objasnila Tatiana Matulayová.

Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého připravují organizátoři na začátek příštího akademického roku. Zájemcům mj. nabídnou výsledky dotazníkového šetření, které se na univerzitě uskutečnilo pod názvem „Dobrovolnictví je IN!“ letos na jaře. „Současně bychom chtěli pozvat i kolegy z jiných univerzit, kteří dělají podobné výzkumy, a debatovat s nimi o fenoménu dobrovolnictví jako o výzkumném tématu,“ nastínila některé z plánovaných akcí Tatiana Matulayová.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.