Série liturgických publikací pokračuje tématem pohřebních obřadů

Autorský kolektiv nové monografie vedl Walerian Bugel .
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 28. dubna 2016, 12:24 - Text: Velena Mazochová

Možnost nahlédnout do struktury i obsahu obřadů doprovázejících umírání přináší nová monografie, kterou připravil kolektiv autorů pod vedením Waleriana Bugela z teologické fakulty. Zasvěcený výklad pohřebních rituálů v nejvýznamnějších křesťanských denominacích a judaismu navazuje na předchozí studie ediční řady Colloquium Liturgicum.

Kolektivní monografie Pohřební obřady v různých liturgických tradicích předkládá rozbor rituálů v historickém vývoji až po současnost. V jedenácti chronologicky řazených kapitolách analyzuje jednotlivé liturgie v širokém ekumenickém záběru. „Začínáme judaismem, na který křesťanství částečně navázalo, následuje antická perioda, která pokračuje vývojem v katolické církvi. Další části jsou věnovány pohřebním rituálům byzantsko-slovanské tradice, na niž navazují staroobřadci, starokatolická, evangelická, husitská a další církve, včetně liturgických obřadů vybraných křesťanských konfesí v Severní Americe,“ přiblížil odborný asistent katedry liturgické teologie Walerian Bugel.

K zajímavým tématům publikace patří podle něho také kapitola věnovaná obřadům, které doprovázely rituální sebevraždy tzv. starověrců - odpůrců reformy byzantské liturgie v Rusku v sedmnáctém století, stejně jako část zaměřená na architektonický vývoj krematorií v českém prostředí. „Zavádění krematorií ve velkém se začalo propagovat na přelomu devatenáctého a dvacátého století jako jakási opozice vůči běžné církevní praxi pohřbívat do země. Promítnutí těchto záměrů do architektonické složky dokumentuje i obsáhlá obrazová příloha,“ doplnil Walerian Bugel.

Zkoumání obřadů, které provázely loučení se zesnulými, přitom nezůstávají u pouhé deskripce, ale jsou podrobeny liturgické analýze. „Nejde jen o popsání průběhu jednotlivých obřadů a jejich struktury, ale především o pohled do textů sledovaných konfesí a na význam, symboliku a změny, kterým podléhaly v průběhu historického vývoje. Například v případě římskokatolické nebo byzantské tradice je třeba se vracet až do antiky,“ vysvětlil Walerian Bugel.

Nová monografie, kterou vydalo Vydavatelství Univerzity Palackého, je čtvrtým svazkem ediční řady Colloquium Liturgicum. Předcházely mu publikace věnované obřadům manželství, žehnání a liturgické a eklesiální pluralitě na území Československa v první polovině 20. století. „Pro případné pokračování uvažujeme o tématech, jako jsou křesťanské iniciace, kající rituály nebo obřady pro nemocné, které se vyskytují napříč konfesemi,“ doplnil Walerian Bugel.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.