Senát teologické fakulty schválil plán rozpočtu pro rok 2016

Plán rozpočtu předložil senátu tajemník fakulty Ivan Drábek (vpravo).
Foto: Velena Mazochová
úterý 5. dubna 2016, 07:26 - Text: Velena Mazochová

Cyrilometodějská teologická fakulta má pro rok 2016 schválený rozpočet. Vychází z přidělené státní dotace ve výši téměř 42 milionů korun. Ve srovnání s loňskem jde o nárůst o zhruba 3,3 milionu, na čemž se výrazně podílí zvýšený výkon v oblasti vědy a výzkumu.

Rostoucí úspěšnost fakulty v oblasti vědy se nejvýrazněji promítla do výše příspěvku na rozvoj výzkumné organizace na základě bodového hodnocení vědeckého výkonu. Ve srovnání s loňskem vzrostl o téměř 38 %. „Jde o stále důležitější ukazatel, v jehož rámci došlo k navýšení z 11,7 na 16,1 milionů korun. Je to poměrně velký úspěch a významná finanční injekce,“ uvedl tajemník fakulty Ivan Drábek, který pro senátory plán rozpočtu komentoval.

Pokles naopak zaznamenala dotace na realizaci akreditovaných studijních programů, který vychází z normativního počtu studentů. „Způsob financování ze strany ministerstva školství se postupně mění a na studenty přichází stále méně peněz. Pro tento rok z toho v našem případě vychází příspěvek ve výši 28, 4 milionů, což představuje o zhruba 900 tisíc méně než loni,“ upozornil tajemník fakulty. Díky zvýšení příspěvku na vědu a výzkum může fakulta i přesto počítat s meziročním nárůstem dotace o 3, 328 milionů korun. Po odvodu na centrálně zajišťované služby má letos k dispozici 41,6 milionů.

Další část finančních prostředků tvoří účelové dotace přidělované konkrétním projektům vědy a výzkumu, například rozvojové programy, vnitřní granty UP nebo podpora grantových agentur. Jejich objem pro letošní rok znamená pro teologickou fakultu přísun 17 milionů korun. „Jedná se o projekty, kde je předem stanoven plán výnosů a nákladů v souladu se zadávacími podmínkami poskytovatele a je zajištěn smluvně. Nelze tedy do rozpočtového rámce ani do plánu nákladů a výnosů vstupovat bez souhlasu poskytovatele,“ upozornil Ivan Drábek. Po započítání všech položek rozpočtu se celková očekávaná bilance pro tento rok pohybuje kolem 59,5 milionů korun na straně výnosů, o pět tisíc nižší je částka na straně výdajů.  

Senátoři také schválili Výroční zprávu CMTF za rok 2015 a nominaci fakultních zástupců do stálých komisí Akademického senátu Univerzity Palackého. Ve svých řadách také přivítali novou studentskou senátorku Pavlínu Kosinovou. Ta nahradila dosavadního zástupce studentů Romana Frajmona, který přerušil studium.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.