Předseda univerzitního senátu Jiří Langer vyzval k připomínkování zásadních dokumentů

Proděkan Petr Chalupa, předsedové senátů teologické fakulty a univerzity Jaroslav Franc a Jiří Langer a senátor Jiří Pospíšil na včerejším jednání (zleva).
Foto: Velena Mazochová
čtvrtek 11. června 2015, 11:01 - Text: Velena Mazochová

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017, zpráva o hospodaření fakulty a informace předsedy univerzitního senátu Jiřího Langera byly hlavními body včerejšího jednání senátorů cyrilometodějské teologické fakulty.

Včerejším vystoupením navázal Jiří Langer na setkání, která v průběhu akademického roku absolvoval postupně na několika fakultách ve snaze o navázání užší spolupráce a lepší komunikace uvnitř univerzity. „Je vhodné poznat se se všemi souputníky v akademické samosprávě. Na některých fakultách je propojení mezi velkým a malými senáty pružnější vzhledem k tomu, že zástupci fakulty jsou aktivní, což je i váš případ,“ zdůraznil Langer.

K podnětům pro další prohloubení součinnosti patřil zejména apel na zvýšenou pozornost, kterou by senátoři měli věnovat připomínkování dokumentů, strategických plánů, dlouhodobých záměrů a zpráv o činnosti, určených ke schválení velkým senátem. „Rád bych, abyste si tyto materiály alespoň občas prostudovali a zvážili, jestli by se v nich nemělo něco změnit. Jde o dokumenty, které mají zásadní dopad na chod a směřování univerzity i na studium,“ objasnil Langer svou žádost. Doložil ji aktuálním příkladem. „K výroční zprávě o hospodaření, která se má příští týden projednávat na velkém senátu, se kromě členů legislativní a ekonomické komise z téměř třiceti tisícové akademické obce sešly připomínky pouze od jednoho jediného senátora. Přitom jde o výkladní skříň univerzity, která se zasílá ministerstvu školství a na jejímž základě je univerzita například hodnocena ve všech žebříčcích,“ přiblížil Langer.

Ve svém vystoupení zmínil předseda univerzitního senátu také přetrvávající problém nedokončených mandátů studentských senátorů, který vyplývá z nesouladu mezi tříletým působením senátu a obvyklou délkou studia.

Předkládanou zprávu o hospodaření teologické fakulty v roce 2014, kterou předložil tajemník Ivan Drábek, schválil senát nadpoloviční většinou, stejně jako podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2016/2017. Podle informací proděkana Petra Chalupy se nabídka studijních oborů rozrostla o čtyřleté doktorské studium Sociální a spirituální determinanty zdraví ve studijním programu Humanitní studia.

Na svém prvním zasedání v příštím akademickém roce se senátoři teologické fakulty sejdou na začátku října.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.