Nizozemsko udělilo významné ocenění Jitsi van Dijkovi

Jitse van Dijk s manželkou Willemijn Roggen při převzetí ocenění.
Foto: Archiv JD
pondělí 25. dubna 2016, 11:25 - Text: Velena Mazochová

Docent University Medical Center v Groningenu a člen týmu Institutu sociálního zdraví olomoucké teologické fakulty Jitse P. van Dijk obdržel titul Důstojník Řádu oranžsko-nasavského. Nizozemské království tak ocenilo jeho významný přínos k řešení problémů v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče ve střední Evropě.

Udělený čestný titul je výrazem ocenění práce, kterou Jitse van Dijk zaměřil na zlepšení životních podmínek lidí s chronickým onemocněním, zejména pacientů s roztroušenou sklerózou, selháním ledvin a Parkinsonovou chorobou. Svými výzkumy významně přispěl k rozšíření jejich příležitostí pro začleňování do společnosti, zvláště ve středoevropských zemích. Podstatně také ovlivnil zvyšování povědomí o rizikovém chování a jeho prevenci u dospívající populace i při řešení důležitých zdravotních problémů romské komunity.

Ocenění převzal od vedení města Ten Boer, které je jeho nynějším působištěm. „Cena byla pro mě překvapením. Chápu ji jako potvrzení toho, že jsme na dobré cestě, zvlášť, co se týče internacionalizace - pokusit se na několika vysokých školách o změny, které by zabránily odlivu mozků. Západní univerzity k sobě často přetáhnou excelentní odborníky ze zahraničí, ale zapomenou na jejich původní vědecké prostředí, odkud pocházejí,“ uvedl Jitse van Dijk.

Jitse van Dijk dlouhodobě působil jako výzkumný pracovník ústavu Health Sciences na University Medical Center. Od roku 2011 je členem týmu Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého (OUSHI). Na pozici senior researcher OUSHI spolupracuje v oblastech sociálních determinant zdraví, chronických chorob a veřejného zdravotnictví. Poskytuje také konzultace týkající se publikační činnosti Institutu a spolupracuje i s jinými univerzitními pracovišti v rámci fakulty zdravotnických věd, fakulty tělesné kultury nebo lékařské fakulty. Na cyrilometodějské teologické fakultě je zároveň jedním z lektorů v doktorském studijním programu Sociální a spirituální determinanty zdraví.

„Je neocenitelným členem řady významných týmů a projektů. Poskytuje konzultace na výzkumných projektech OUSHI a disertačních prací studentů. Jeho působení mimořádným způsobem zvýšilo mezinárodní prestiž, kvalitu výzkumu a pedagogickou činnost OUSHI i celé olomoucké univerzity,“ uvedl děkan teologické fakulty a vedoucí Institutu sociálního zdraví Peter Tavel.

I po oficiálním odchodu do důchodu v únoru 2016 je docent van Dijk stále aktivním členem týmu University Medical Center i jako spolupracovník Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Univerzity Palackého v Olomouci.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.