Pavel Ambros připravil kompletní bibliografii kardinála Špidlíka

Publikace profesora Ambrose nabízí nepřehlédnutelný nástroj pro studium osobnosti, díla a duchovního odkazu kardinála Tomáše Špidlíka.
Foto: Velena Mazochová
pondělí 29. dubna 2013, 13:17 - Text: Velena Mazochová

Téměř dva tisíce titulů zahrnuje nová bibliografie, kterou pod názvem Kardinál Tomáš Špidlík SJ – starec a teolog nerozdělené církve připravil profesor cyrilometodějské teologické fakulty Pavel Ambros. Kompletní uspořádání publikační činnosti významné osobnosti české katolické teologie doplňuje podrobná rukověť k jeho životu a dílu.

Po důkladném studiu celého Špidlíkova díla, databází a archivních dokumentů doma i v zahraničí nabízí publikace přesný chronologický výčet děl, opatřený pečlivě vytvořeným jmenným rejstříkem, rejstříky monografií, článků i knih, sborníků a časopisů, v nichž kardinál publikoval.

Kardinál Tomáš Špidlík SJ (1919–2010). Byl mimořádně váženou a uznávanou osobností nejen v české katolické církvi, ale i v celém křesťanském světě. Je považován za nejvýznamnějšího českého teologa, světově proslulého znalce spirituality křesťanského Východu, významného představitele ekumenického úsilí a uznávaného reprezentanta a propagátora české kultury. Napsal desítky vědeckých knih, stovky odborných článků, byl také autorem pohádek a básní. Jeho knihy vyšly ve 24 jazycích včetně arabštiny a korejštiny.

V prosinci roku 1997 obdržel od Univerzity Palackého čestný titul doctor honoris causa a v roce 2010 mu byla udělena Cena Františka Palackého in memoriam.

„Přehled děl za každý rok je vždy doplněn také ohlasy – jde o různá varia, příležitostné rozhovory či publikované texty o něm,“ doplnil Ambros. Součástí publikace je rovněž seznam knih, které Špidlík recenzoval a seznam slovníků, v nichž vytvořil vybraná hesla.

Mnišská tradice starců

Publikace jako nepřehlédnutelný nástroj pro studium osobnosti, díla a duchovního dědictví kardinála Špidlíka podrobně zpracovává rovněž chronologii jeho života. Úvodní životopisná studie obsahuje původní biografické črty a odráží kardinálův život, jemuž díky souladu teologie a duchovního odkazu náleží titul starec.

„V mnišské tradici je toto označení spojováno s osobností, která má bez ohledu na věk zvláštní dar duchovního vedení a umí odpovědět na otázku člověku, který se přišel tázat, co od něj Bůh žádá,“ vysvětlil Ambros. Právě tento dar měl podle jeho slov i kardinál Špidlík. „Uměl pomáhat lidem číst v jejich životě, nacházet v jednotlivých jeho etapách a událostech smysl a vysvětlit, jakým způsobem zapadají do celku jejich života,“ dodal.

Spolupráce s Vatikánem i doktorandy

V průběhu tříleté práce na publikaci zohlednil Ambros řadu nových, dosud nevyužitých zdrojů. Spolupráce s českou sekcí Radia Vatikán mu například poskytla materiál pro zpracování všech vysílaných Špidlíkových promluv, využity byly také podrobné poznámky, které kardinál průběžně připravoval k vlastnímu životopisu, nebo pravidelné měsíční zprávy o činnosti jezuitů v zahraničí. Podařilo se rovněž shromáždit všechny doktorandy, které Špidlík v průběhu svého pedagogického působení vedl.

Publikace vznikla ve spolupráci cyrilometodějské teologické fakulty a Centra Aletti k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Při příležitosti připomínky tří let od úmrtí kardinála Špidlíka ji vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Souborné dílo Tomáše Špidlíka.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.