Nová součást teologické fakulty: Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu

Ilustrační foto: Imrich Veber
středa 10. prosince 2014, 15:32 - Text: Velena Mazochová

Posílení základního výzkumu cyrilometodějské teologické fakulty je stěžejním posláním nově zřízeného Institutu interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD). Založení nového pracoviště schválil na dnešním zasedání akademický senát fakulty.

Nový institut, který zahájí svou činnost po skončení stejnojmenného projektu, je podle hlavního garanta Pavla Ambrose dovršením patnáctileté badatelské a pedagogické práce katedry spirituální a pastorální teologie. Práce institutu naváže na projekt, který se v současnosti již rok a půl věnuje jednotlivým oblastem výzkumu. „Postupně se vytváří odborný tým mladých pracovníků s perspektivou habilitace, rozsáhlá mezinárodní síť kontaktů a spolupráce i nové metody výzkumu, především ve spolupráci se studenty doktorských studijních programům,“ uvedl Ambros.

Východiska pro dialog

Institut bude podle Ambrose pokračovat především v zaměření na filozoficko-teologická východiska dialogu křesťanství a sekulární společnosti, na studium a výzkum kultur a tradic z okruhu abrahámovských náboženství a mezináboženského dialogu. „Věnovat se bude také fenoménu spiritualit v epoše multikulturality a interreligiozity, ekumenismu a studiu a výzkumu tradic křesťanského Východu včetně tradice cyrilometodějské,“ popsal Ambros.

Prostředky na financování chce nové pracoviště získat vlastní aktivitou ve volné soutěži o národní a mezinárodní granty, spoluúčastí na evropských projektech i prostřednictvím financování základního a specifického výzkumu. „Na přípravě konkrétních vědeckých záměrů k podání žádosti o granty se již v tuto chvíli podílejí potenciální členové institutu u Grantové agentury České republiky, Interní grantové agentury, European Cultural Networks a Visegrádského fondu,“ doplnil Ambros.

Dvě mezinárodní konference v příštím semestru

V současné době připravuje projekt IIMEVD dvě mezinárodní odborná setkání, která se uskuteční na jaře příštího roku v Olomouci. V březnu bude teologická fakulta hostit účastníky mezinárodní konference Evropa a islám. Významní odborníci evropských univerzit se budou věnovat otázkám vztahu islámu a křesťanství a jeho roli v kultuře 21. století z pohledu teorie i praktických zkušeností.

„Ve většinové evropské společnosti vznikají různé, zejména negativní náhledy, často pramenící z neznalosti nebo vlivem působení hromadných sdělovacích prostředků.  Zároveň se vedou diskuse o nutnosti zřizovat v Evropě islámské univerzity a vytvořit vzdělanou vrstvu muslimů, která by nebyla pod vlivem fundamentalistů. Touto konferencí chceme představit pluriformitu islámského světa a diferencovanou strukturu milionové muslimské společnosti,“ objasnil Ambros.

Také konferencí Náboženství a obecné dobro plánovanou na přelom března a dubna chtějí organizátoři přispět k odpovědím na aktuální otázky současného světa. „Opět půjde o problematiku mezináboženského dialogu, tentokrát ale s důrazem na vztah náboženství a sekulární společnosti,“ vysvětlil Ambros. Pozvání už podle něj přijali zahraniční odborníci z univerzit a institucí v Evropě a USA.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.