Institut sociálního zdraví získal podporu rámcového programu Horizont 2020

Týmovou práci v mezinárodním projektu povede Lucie Klůzová Kráčmarová.
Foto: Velena Mazochová
sobota 18. července 2015, 10:21 - Text: Velena Mazochová

Účast v prestižním mezinárodním projektu Models of Child Health Appraised (MOCHA) si od září zajistil Institut sociálního zdraví (OUSHI) při cyrilometodějské teologické fakultě. S využitím metodiky DIPEx se zapojí do celoevropského výzkumu modelů dětské primární zdravotní péče s grantovou podporou rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 ve výši téměř sedmi milionů eur.

Projekt MOCHA je koncipován jako první úplná analýza různých modelů dětské primární zdravotní péče v Evropě. Výstupy z práce výzkumníků z více než deseti zemí by měly přispět k vývoji nových nebo zlepšení stávajících zdravotnických systémů, které se v jednotlivých evropských zemích výrazně odlišují. „V některých je péče založena na pediatrech, v jiných na rodinných praktických lékařích. Liší se také modely školního zdravotnictví a možnost přístupu adolescentů k zdravotnickým službám. Není však známo, které z používaných modelů jsou nejlepší a které jsou naopak neefektivní v porovnání s jinými. Díky projektu budeme mít možnost je prozkoumat a zhodnotit,“ objasnila vedoucí výzkumného týmu Lucie Klůzová Kráčmarová.

Úspěšná aplikace oxfordské metodiky

Zapojení OUSHI se bude týkat zmapování zkušeností malých pacientů se zdravotnickou péčí v jednotlivých zemích. Hlavním nástrojem bude kvalitativní metodologie DIPEx (Database of Individual Patient Experiences), vyvinutá v Oxfordu, kterou olomoucké pracoviště využívá ve svých výzkumech pod vedením děkana Petera Tavela.

Zkušenost s využíváním a validizací metodiky DIPEx v českých podmínkách otevřely podle Tavela cestu k účasti olomouckých výzkumníků na rozsáhlém mezinárodním projektu. „Díky DIPExu nás sami oslovili. Je to prestižní záležitost a obrovský úspěch celého týmu,“ uvedl Tavel.

V Česku budou podle Klůzové Kráčmarové touto metodologií provedeny rozhovory s dětskými pacienty a jejich rodiči – individuálně i ve  fokusních skupinách.

Smyslem excelentní mezinárodní metodiky je přispět k porozumění zkušeností, které mají lidé se zdravím a zdravotní péčí, a zprostředkovat je jejich rodinám, přátelům i profesionálům ve zdravotnictví, kteří pečují o osoby s podobným osudem. Je založena na kvalitativní obsahové analýze hloubkových rozhovorů a prožívání nemoci. Zkušenosti pacientů jsou poté roztříděny a zveřejněny. Českou verzi olomoucký tým v současné době modifikuje a aplikuje na české podmínky v rámci kvalitativních výzkumů aktivního stárnutí, pohybové aktivity, kvality života, životního bilancování a významu spirituality u seniorů nebo prožívání nemoci a kvality života u paliativních pacientů.

DIPEx – dveře otevřené do světa

Mezi další země, ve kterých se bude analýza prostřednictvím metody DIPEx provádět, patří Španělsko, Německo, Nizozemí a Velká Británie. „Pro Univerzitu Palackého a Institut sociálního zdraví je zapojení se do tak velkého projektu skvělou příležitostí, jak navázat další spolupráci se zahraničními univerzitami,“ zdůraznila Klůzová Kráčmarová. Práci na plánované substudii odhaduje na osmnáct měsíců, délka projektu MOCHA s rozpočtem sedmi milionů eur je naplánována na tři a půl roku.

Získání podpory z programu Horizont podle Tavela potvrzuje dosavadní projektovou úspěšnost OUSHI. „Během necelé tříleté existence jsme získali rovněž podporu Grantové a Technologické agentury nebo Visegrádského fondu,“ doplnil Tavel.

Rámcový program Horizont 2020 představuje klíčový nástroj Evropské unie pro financování výzkumu, vývoje a inovací pro období 2014–2020. Jde o integrovaný systém podpory dalšího prohlubování evropského výzkumného prostoru. Jeho prostřednictvím budou výzkumné a inovační aktivity podpořeny částkou téměř 80 miliard eur. Svým rozpočtem se tak Horizont 2020 řadí k nejvýznamnějším unijním programům.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.