Speciální pedagogové mají po pětadvaceti letech nový výkladový slovník

Speciální pedagogové pokřtili nový slovník.
Foto: archiv ÚSS
úterý 22. prosince 2015, 08:00 - Text: Martina Vysloužilová

Pedagogická fakulta se může pochlubit novým knižním titulem, na který čekali zájemci o speciální pedagogiku i studenti oborů a profilací na učitelství více než dvacet let. První porevoluční Slovník speciální pedagogiky je na světě a pomůže každému, kdo se chce lépe zorientovat v termínech nebo metodách přístupu k lidem s handicapem nebo zdravotním či sociálním znevýhodněním.  Slovník vytvořil kolektiv autorů pod vedením profesora Milana Valenty z Ústavu speciálněpedagogických studií.

 „Speciální pedagogika je dnes něco jiného, než jsem studoval jako posluchač pedagogické fakulty v Olomouci v osmdesátých letech. Proměnila se jak teorie, tak i praxe, protože se změnila filosofie přístupu k osobám s postižením či omezením,“ řekl Milan Valenta, který u svých studentů klade důraz nejen na nezbytné teoretické znalosti, ale také na rozvoj sociálně¬-personálních vlastností a dovedností. „Vzpomínám na přednášky doktora Čecha, který vycházel z přednáškové síně vždy se zvoláním: Nezapomínejte studenti, že speciální pedagog je šlechticem mezi pedagogy! A jako šlechtic musí umět všechno,“ doplnil Valenta.

Odborná publikace by tak neměla chybět v žádné knihovně studenta speciální pedagogiky ani učitele, který sleduje nejnovější trendy českého školství. Podle letošní novely zákona totiž mají všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami právo na poskytování podpůrných opatření ve škole. S tím souvisí také nová terminologie. Výkladový slovník tak nabízí abecedně řazená hesla, přičemž jednotlivé pojmy jsou doplněny termíny v angličtině a němčině.

Poprvé si knihu mohli zájemci prohlédnout na počátku prosince, kdy se konal její křest. „Knihu jsme pokřtili v rámci oslav padesáti let od založení Ústavu speciálněpedagogických studií. Účastníky jsme seznámili se současnou koncepcí ústavu i s historií katedry speciální pedagogiky, na kterou navazuje. Společně jsme také diskutovali o vědecko-výzkumných aktivitách,“ řekla Eva Souralová, ředitelka Ústavu speciálněpedagogických studií.

 

Ten v současnosti nabízí šest bakalářských studijních oborů, tři navazující magisterské a dva magisterské studijní obory zaměřené na obor Speciální pedagogika, v nichž je aktuálně zapsáno 1283 studentů prezenční i kombinované formy studia. Pedagogická fakulta disponuje i akreditací doktorského studijního programu Speciální pedagogika a právem habilitačních řízení i řízení ke jmenování profesorem v tomtéž oboru.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.