Celosvětovou komisi pro logopedické vzdělávání nově vede Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty

Kateřina Vitásková převzala vedení nad komisí The Standing Committee for Education for Speech Language Pathology.
Foto: Milada Hronová
pátek 23. září 2016, 12:02 - Text: Milada Hronová

Novou předsedkyní komise The Standing Committee for Education for Speech Language Pathology je Kateřina Vitásková, vedoucí Oddělení logopedie a studií komunikačního procesu Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Hlavou komise celosvětové organizace zaměřené na logopedické vzdělávání se stala na jubilejním 30. kongresu Mezinárodní asociace logopedů a foniatrů (IALP) v Dublinu.

„Je to ocenění mého profesního a individuálního úsilí, které věnuji logopedii a speciální pedagogice. Sama volba má jistě i význam pro obor Logopedie na Pedagogické fakultě UP, zároveň pro celou olomouckou a de facto i českou speciální pedagogiku. V pojetí olomoucké univerzity ji považuji za excelentní vědní a profesní disciplínu,“ řekla Kateřina Vitásková z pedagogické fakulty.

To, že ve výběru uspěla, vnímá logopedka jako určité zadostiučinění. „Výsledek volby totiž potvrzuje prosazování mé koncepce v dalším vývoji logopedie. Preferuji koncepci, která reflektuje speciálněpedagogická východiska, zároveň i proinkluzivní směřování, které vede k přímému propojení mezioborové a meziresortní spolupráce, a to nejen odborníků z edukačního a zdravotnického sektoru, ale i z oblasti poradenských sociálních služeb,“ dodala docentka Vitásková. Víc než kdy jindy je podle ní nezbytné pracovat na budování vzájemných vazeb mezi jednotlivými odbornými skupinami a resorty, které se na intervenci osob s poruchami komunikace podílejí. Za podstatnou považuje i větší snahu o vzájemný respekt a harmonii kompetencí.

Kateřina Vitásková tvrdí, že by logopedie neměla být oddělována od problematiky osob se specifickými potřebami a že by se neměla koncentrovat jen na klinický sektor, protože prostupuje všemi resorty i všemi věkovými skupinami. Diagnostika i terapie poruch komunikace jsou podle ní neoddělitelné od sociálního a kulturně-jazykového zázemí rodiny, edukačního prostředí nebo problematiky profesního uplatnění osob s narušenou komunikační schopností.

„Jsem přesvědčena, že mé předsednictví bude významné i pro pregraduální a doktorské studenty, kterým tímto způsobem přinesu možnost navázat nové studijní i výzkumné kontakty. Nabízí se zároveň i možnost podělit se o některé zajímavé poznatky či konfrontace různých problémů a zájmů s postoji studentů logopedie a příbuzných oborů v jiných zemích. IALP totiž aktivně podporuje a oceňuje také výzkumnou a publikační činnost studentů.  Některým kolegům mohu také pomoci navázat nové, například výzkumné vazby, nabízí se mi také možnost motivovat odborníky z IALP ke spolupůsobení na UP,“ uvedla Kateřina Vitásková.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.