Katedra výtvarné výchovy připravuje dárek k výročí univerzity: expozici Mezičas

Úložný prostor, Jana Musilová; Idoly, Lenka Psotová.
Repro: Žurnál UP
středa 24. srpna 2016, 07:35 - Text: Milada Hronová

Výběr z tvorby více než stovky studentů a absolventů katedry výtvarné výchovy nabídne výstava Mezičas. Její vernisáž se uskuteční v Uměleckém centru UP během Absolventského setkání, které univerzita chystá při příležitosti sedmdesátého výročí svého obnovení.

 „Záměrem výstavy je upozornit na individualizovanou výuku všech výtvarných disciplín vyučovaných na univerzitě, na její prioritu reagovat na zájmy a zaměření studenta a postupně tak prohlubovat jeho výtvarné vyjadřovací schopnosti,“ řekla garantka expozice Silvie Novotná z katedry výtvarné výchovy. Vybraný soubor prací má veřejnost seznámit s šíří výtvarných oborů, které univerzita nabízí. Zároveň i poukázat na praktickou výuku studentů, charakter pedagogického vedení, rozmanitost i kvalitu studentské tvorby na katedře výtvarné výchovy.

„Na výstavě budou zastoupena díla absolventů katedry z posledních deseti let i díla studentů současných. Představíme nejen diplomové a bakalářské práce, ale i ročníkové výstupy z jednotlivých výtvarných disciplín. Budeme prezentovat charakter i výsledky výuky praktických výtvarných předmětů v klasických výtvarných disciplínách, užitém umění i nových médií,“ dodala Silvie Novotná.

Všechny praktické i teoretické disciplíny výtvarné výchovy se na výstavě představí také v informativních posterech. Z jejich textů, připravených vyučujícími, bude patrné současné zaměření, cíle a snahy výuky na katedře výtvarné výchovy. Teoretické disciplíny, tedy dějiny umění, didaktika výtvarné výchovy a muzejní pedagogika se navíc budou demonstrovat formou vystavených fotografií z exkurzí a ukázkami z výzkumné publikační činnosti pedagogů a doktorandů katedry.

Během trvání výstavy nabídne katedra výtvarné výchovy i lektorované prohlídky i další doprovodný program, jehož obsah a termíny budou dostupné na veřejných informačních sítích a webových stránkách katedry.

Nad výstavou Mezičas převzal záštitu Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého, Antonín Staněk, primátor města Olomouc a Čestmír Serafín, děkan Pedagogické fakulty UP. Její vernisáž se uskuteční 9. září v 17 hodin v Galerii Podkroví, potrvá do 28. listopadu.

Více ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.