Pedagogická fakulta pozvala absolventy na stříbrnou promoci

Absolventi pedagogické fakulty na stříbrné promoci.
Fotogalerie: Milada Hronová
neděle 22. listopadu 2015, 07:16 - Text: Milada Hronová

Společná prohlídka fakulty, Konviktu, města, šest tematických workshopů a stříbrná promoce ve dvou etapách. Takový program připravila na sobotu pedagogická fakulta pro své absolventy z let 1989/1990. Do míst svého studia se jich ke stříbrné promoci sjela téměř stovka.

Pedagogická fakulta plánuje na příští rok oslavy sedmdesátiletého výročí od svého obnovení. Součástí těchto oslav byla i historicky první stříbrná promoce absolventů. Právě v sobotu se po pětadvaceti letech sjela do auly téměř stovka z nich. Složili obnovený absolventský slib a převzali pamětní dekret.

 „Když jsem dostala od fakulty nabídku zúčastnit se stříbrné promoce, neváhala jsem ani chvíli. Ráda si se spolužáky zavzpomínám na staré dobré časy, těším se i na pedagogy, kteří nás tehdy učili,“ uvedla Ladislava Nárožná. Své profesi je stále věrná. Od absolutoria dodnes učí na Základní škole praktické v Boskovicích a věnuje se žákům, kteří vyžadují speciální péči. I když vnímá, že budoucnost této profese je nejistá, popřála současným studentům hodně energie a sil. 

Potkat se se spolužáky přijela i Milada Wiedermannová. „Studovala jsem ještě v prostorách dnešní cyrilometodějské teologické fakulty. Rozvoj pedagogické fakulty i její současný stav ale dobře znám, jsem z blízkého Šternberka a v Olomouci jsem celkem často. Promoci vnímám jako příjemné zpestření dne, při kterém snad navážu kontakty se svými spolužáky,“ dodala Wiedermannová.

Na chvíle strávené na fakultě vzpomínají studenti rádi. Potvrdila to za všechny shromážděné Jana Barvíková.  „Sounáležitost nejen s fakultou a univerzitou, ale i s těmi, se kterými jsme strávili roky života, je pro nás dnes hodnota, ke které se hrdě hlásíme,“ řekla Barvíková.

Obnovený absolventský slib

Slibuji, že budu zachovávat v paměti Univerzitu Palackého i její pedagogickou fakultu. Budu nadále předávat její odkaz kladoucí důraz na dobu výchovy naší mladé generace a zachování principů lidské morálky. Budu nadále šířit její dobré jméno a snažit se o to, abych jí dělal/la vždy jen čest.

Během slavnostního dne přivítal absolventy i Čestmír Serafín, děkan pedagogické fakulty. Řada pedagogů se jim věnovala během dne při prohlídkách fakultních prostor a na různě zaměřených workshopech. Rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller absolventům přiblížil význam stříbrné promoce. 

„Pro děti organizujeme mateřskou školu, pro starší generace pak Univerzitu třetího věku. Smyslem našeho počínání je vybudovat silný pocit sounáležitosti všech generací s Univerzitou Palackého. Absolventi bezesporu tvoří její podstatnou součást. Budeme velmi rádi, když se do prostor své alma mater, budete rádi vracet,“ řekl rektor.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.