Opravené budovy pedagogické fakulty: specializované laboratoře, nádvoří s pódiem i prostory bez bariér

Nová podoba Žerotínského paláce v Pukrabské ulici.
Fotogalerie: Archiv pedagogické fakulty
pondělí 3. srpna 2015, 11:30 - Text: Lenka Skácelíková

Moderní pracoviště ve dvou zrekonstruovaných budovách v Purkrabské ulici budou od zimního semestru využívat ke vzdělávacím i výzkumným aktivitám studenti i akademici pedagogické fakulty. Kromě nových laboratoří a pódia na nádvoří se mohou vysokoškoláci těšit také na prostory pro nácvik terapií či samostudium. Slavnostní otevření je připraveno na začátek září.

„Rekonstrukcí byl vytvořen unikátní výukový i výzkumný prostor s prvky umělecké povahy. V historické budově, která svými základy spadá do čtrnáctého století, se podařilo skloubit výzkum s výukou přírodovědného a biologického charakteru. Zároveň zde vznikl prostor pro vzdělávání speciálních pedagogů v oblasti dramaterapie a muzikoterapie. Po akustické stránce byl vynikajícím způsobem pojat učební prostor v přízemí objektu, kde byl vytvořen prostor pro nácvik jednotlivých terapií,“ zdůraznil děkan Čestmír Serafín.

Studenti a akademici budou mít k dispozici nové laboratoře, prostory pro vědu a výuku specializovaných dovedností Ústavu speciálně pedagogických studií. Jejich součástí je technologické zázemí pro výuku spojenou s výzkumem zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum. Došlo také k odstranění architektonických a technických bariér pro studenty a akademiky se specifickými potřebami.

„Přínosem rekonstrukce je rozšíření prostor využitelných pro výuku i výzkum. Využili jsme také nádvoří, kam jsme umístili malé pódium pro studenty, kteří se zabývají dramaterapií či muzikoterapií. Počítáme se tím, že se zde budou pořádat i koncerty studentů hudební výchovy nebo vernisáže studentů výtvarné výchovy. Za zvlášť významnou změnu považuji plnou bezbariérovost objektu,“ dodal Serafín.

Projekt Centrum pro výuku a výzkum UP – Purkrabská podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) odstartoval 1. října 2011. Výdaje projektu činily bezmála 74 milionů korun. O přestavbu se postarala dodavatelská firma Metrostav. Rekonstrukcí prošlo 3 510 m2 plochy. Slavnostní otevření budov číslo 2 a 4 se uskuteční 2. září na nádvoří Žerotínského paláce v Purkrabské.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.