Netradiční hodina němčiny

čtvrtek 30. dubna 2015, 11:33 - Text: (Redakční pošta)

Studenti Katedry německého jazyka Pedagogické fakulty UP se aktivně zapojili do příprav festivalu Olmützer Kulturtage – 1. Olomoucké dny německého jazyka pořádané Vědeckou knihovnou v Olomouci ve spolupráci s Goethe Institutem, Rakouským centrem UP a Katedrou germanistiky FF UP. V rámci didaktického semináře M. Bohuše připravili poznávací soutěž „Erlebe Olmütz!“ v ulicích města, určenou žákům základních škol. Na sedmi stanovištích u pamětihodností města se pokusili zábavnou formou zprostředkovat a zopakovat některé jazykové jevy a témata. Tak například bronzovým modelem města putovala figurka, kterou měli žáci německy navigovat k cíli; mozaiky na Vile Primavesi inspirovaly studenty k opakování barev a geometrických tvarů; Arionova kašna svou bohatou faunou uvedla téma zvířat a jejich vlastností, morový sloup zase téma zdraví a nemoci. Svou netradiční hodinu němčiny zakončily malé skupiny žáků provázené studentskými vodiči v Terezské bráně, kde na ně čekalo téma slavných (převážně německy mluvících) obyvatel a návštěvníků moravské metropole. Zde dostali do svých pracovních listů poslední barevné razítko mladí němčináři ze ZŠ Kollárova v Prostějově a ZŠ v Bílé Lhotě. Nadšení učitelek i pozitivní odezva od žáků přiměla organizátory akci zopakovat v květnu. 

Miroslava Dvorská
Vědecká knihovna v Olomouci
Německá knihovna


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.