Legislativní komise senátu pedagogické fakulty shromažďuje podněty k novelizaci fakultních dokumentů

Senát pedagogické fakulty věnoval pozornost novele zákona o vysokých školách a související aktualizaci fakultních dokumentů.
Foto: Milada Hronová
pátek 1. července 2016, 07:32 - Text: Milada Hronová

Až do 15. září mohou akademici pedagogické fakulty posílat Legislativní komisi Akademického senátu PdF UP podněty ke změnám fakultního volebního a jednacího řádu senátu. Komise vznikla v souvislosti s novelou zákona o vysokých školách a potřebou aktualizace řady fakultních norem a předpisů.

Na posledním jednání v tomto akademickém roce diskutovali senátoři o potřebě změny některých dokumentů. Bez ohledu na novelu vysokoškolského zákona, která bude účinná už od 1. září, se v senátu této fakulty delší dobu hovoří i o změně jednacího a volebního řádu. Aktuálně se debatuje o možnosti hlasování per rollam či zastupitelnosti člena senátu při dlouhodobé nepřítomnosti.

„Legislativní komise stanovila termín 15. září. Právě do té doby mohou všichni akademici pedagogické fakulty vyjadřovat své názory, které by v nově připravovaném dokumentu mohly být zohledněny,“ řekla předsedkyně komise Kateřina Vitásková.

 

Legislativní komise AS PdF UP

Doc. Kateřina Vitásková (předsedkyně), doc. Jiří Langer, Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.,  Mgr. Josef Nevařil, Ph.D., Mgr. Jaromír Synek, Ph.D., prof. Jan Michalík, JUDr. Martin Škurek, Ph.D., JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D., Bc. Arnošt Štěpán, Bc. Vojtěch Přecechtěl, Mgr. Jan Gregar.

 

 

 

 

Podle Jiřího Langera, předsedy Akademického senátu UP, se nejprve budou novelizovat dokumenty Univerzity Palackého. „Akademická obec mohla do 30. června připomínkovat Statut UP. Poté, kdy bude tato hlavní norma univerzity aktualizována, dojde na změny ve fakultních předpisech,“ upřesnil postup při revizi příslušných dokumentů univerzity Jiří Langer.

Kateřina Vitásková dodala, že komise v dohledné době osloví všechny, kteří už v minulosti k dokumentu Volební a jednací řád AS PdF nějaké podněty zpracovávali, popřípadě má komise k dispozici jejich náměty v písemné podobě. K dalšímu jednání se Legislativní komise senátu sejde 21. září.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.