Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor chystá přijímačky

Ilustrační foto: 123rf
středa 19. srpna 2015, 08:08 - Text: Milada Hronová

AKTUALIZOVÁNO Zájemci o studium oboru Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor se ke studiu mohou hlásit do 31. srpna. Po úspěšné reakreditaci oboru se přijímací zkoušky uskuteční na pedagogické fakultě 10. září.

Studium oboru zahrnuje základní biologické disciplíny, ochranu přírody a ochranu životního prostředí. Absolvent tohoto oboru bude současně seznámen i se základními právními normami včetně environmentálního práva, se základy organizace a činnosti veřejné správy i s otázkami ekonomickými s důrazem na financování veřejného sektoru.

Charakteristika studijního oboru

Studijí Obor: Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor

Studijní program: Ekologie a ochrana životního prostředí

Studium: jednooborové, bakalářské

Forma studia: prezenční, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 roky, Bc.

„V souvislosti s reakreditačním spisem vyvstala během roku nutnost upravit koncepčně studijní plán oboru. Učinili jsme tak ve spolupráci s katedrou ekologie a životního prostředí přírodovědecké fakulty, která se na výuce některých předmětů bude i nově podílet,“ uvedla k důvodům pozdějšího termínu přijímacího řízení garantka oboru Šárka Hladilová z katedry biologie pedagogické fakulty.

Každoročně se ke studiu Aplikované ekologie pro veřejný sektor hlásí asi 90 zájemců do prezenčního a 80 zájemců do kombinovaného studia. Pedagogická fakulta přijme do každé formy studia 15 zájemců. „Každoročně evidujeme velký zájem. Letos však očekáváme, že vzhledem k nastalým okolnostem, budou počty uchazečů mírně nižší,“ doplnila Hladilová. 

Podmínky k přijetí však splní pouze ti, kteří předloží úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení a složí test studijních předpokladů.

Absolventi tříleté Aplikované ekologie pro veřejný sektor budou připraveni vykonávat odborné funkce v referátech či odborných orgánech samosprávy, zejména v odborech životního prostředí. Dosažené vzdělání jim umožní i pracovat ve státní správě, v orgánech a institucích ministerstev nebo institucích ochrany přírody a krajiny.  Mohou se uplatnit i v poradenských profesích, při posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování Územních systémů ekologické stability či v projektových a konzultačních ekologických firmách.

Více ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.