Akreditační jistota: Pedagogická fakulta ji má téměř ve všech oborech do roku 2021

Děkan pedagogické fakulty se setkal s akademickou obcí.
Foto: Milada Hronová
pátek 23. října 2015, 07:30 - Text: Milada Hronová

O studium na pedagogické fakultě je stabilně vysoký zájem, v celoživotním vzdělávání fakulta zaznamenala dokonce zájem enormní. Tyto i řadu dalších témat zmínil její děkan Čestmír Serafín před akademickou obcí.

Děkan pedagogické fakulty Čestmír Serafín se sešel s akademickou obcí. Na pravidelném shromáždění, kterého se v nové aule fakulty účastnilo její vedení i rektor univerzity Jaroslav Miller, hovořil děkan o stávající situaci fakulty i prioritách jejího rozvoje.

„Od roku 2013 je o studium na pedagogické fakultě stabilní zájem, každoročně registrujeme téměř 8 tisíc přihlášek. Všem posluchačům studium garantujeme, většinu oborů dnes máme akreditováno do roku 2021,“ uvedl Čestmír Serafín. Ve výčtu řady pozitivně hodnocených aktivit zazněla i nabídka celoživotního vzdělávání, v němž pedagogická fakulta zaznamenala v akademickém roce 2014/2015 enormních 6 tisíc posluchačů.

Fakulta si podle děkana polepšila i v mezinárodních aktivitách. V současné době nabízí 38 akreditovaných programů v cizím jazyce, daří se jí zvyšovat počty jak přijíždějících zahraničních studentů, tak studentů a pedagogů, kteří naopak studují a přednáší v zahraničí.

I přes snahu pracovišť připustil děkan Serafín jisté rezervy v personálním zajištění fakulty i v její vědecko-výzkumné činnosti. V této souvislosti akademiky vyzval, aby ve své vědecké snaze nepolevili a přislíbil jim maximální vstřícnost při tvorbě pracovních podmínek. „Mým cílem je, aby se pedagogická fakulta více prosazovala i ve vědecké oblasti,“ zdůraznil děkan Serafín.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.