Fakulta tělesné kultury vytváří evropskou strategii podpory pohybové aktivity

Zdeněk Hamřík a Marie Nejedlá na jednání ve Švýcarsku.
Foto: archiv ZH
sobota 7. února 2015, 08:52 - Text: Martin Višňa

Odborníci z fakulty tělesné kultury se významnou měrou podílejí na tvorbě národní strategie podpory pohybové aktivity. Vedoucí katedry rekreologie Zdeněk Hamřík byl zároveň za Českou republiku zvolen k jednání nad podobou evropské strategie pro následující desetiletí.

„Evropská strategie slouží jako rámec pro opatření na úrovni států. Žijeme v době, kdy se většina zemí potýká s alarmujícím nárůstem nadváhy a obezity, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu a dalších onemocnění, jejichž primární příčinou je nedostatek pohybu, nezdravá strava a nadměrný energetický příjem. Problém je tak velký, že je nutné řešit ho na nejvyšší úrovni,“ uvedl Hamřík.

Setkání zástupců evropských států nad strategickým dokumentem zaměřeným na zvýšení úrovně pohybové aktivity proběhlo na konci ledna ve švýcarském Curychu. Kromě Zdeňka Hamříka se jej za Česko zúčastnila vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu Marie Nejedlá. Cílem bylo připomínkování pracovní verze vznikající strategie, jež by měla být oficiálním dokumentem Světové zdravotnické organizace, který bude systematicky řešit problém nedostatku pohybu u dětí i dospělých.

Na evropskou strategii navazuje Akční plán podpory pohybové aktivity v České republice, který je jedním z implementačních dokumentů Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020, přijaté vládou na začátku loňského roku.

Akční plán připravuje pracovní skupina vedená Hamříkem, v níž vedle odborníků z celé republiky zasedá také pětice dalších pracovníků fakulty tělesné kultury. Chystaný dokument rozpracovává cíle podpory pohybové aktivity ve školách, volném čase, zdravotnictví či v médiích. Myslí také na pohybové aktivity osob se specifickými potřebami nebo na mezinárodní kontext podpory pohybové aktivity.

První verze akčního plánu by měla být představena ve druhé polovině února. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.