„Spondeo ac polliceor“

James Sallis, čestný doktor Univerzity Palackého.
Foto: Pavel Konečný
středa 5. prosince 2012, 13:10 - Text: Pavel Konečný

Titul doctor honoris causa dnes převzal na Univerzitě Palackého profesor James F. Sallis z University of California v San Diegu. Čestný doktorát je nejvyšší ocenění, jaké může univerzita udělit.

„Je to pro mě úžasné. Celý ten obřad, medaile, taláry – prostě je to pro mě velmi zvláštní den. Beru to jako uznání naší společné práce a našeho společného výzkumu s Univerzitou Palackého,“ řekl Žurnálu profesor Sallis. Je světově uznávaným odborníkem na zdravý životní styl a pohybové aktivity s více než 500 citacemi na Web of Science. Je spoluzakladatelem uskupení odborníků s názvem IPEN (The International Physical Activity and the Environment Network).

Poznejme krásu endorfinů

Čestného doktora, s nímž fakulta tělesné kultury navázala první kontakt prostřednictvím Josefa Hřebíčka v roce 1990, představil akademické obci děkan Zbyněk Svozil.

„V roce 1992 nám nabídl spolupráci na projektu SPARK – Sport, Play and Recreation for Kids. Poskytl nám know-how – jak získat a zpracovat potřebná data a zajistil pro nás ze Spojených států první přístroje mapující pohybovou aktivitu. To následně umožnilo sledovat naší i americkou populaci. Dnes jsme jednou ze šesti zemí Evropy zapojených do světového výzkumu pohybových aktivit,“ uvedl Svozil.

Sallisovy zásady pro zdravou a úspěšnou výchovu jsou jednoduché. Zajistit studentům tělesnou výchovu každý den a zajistit pohybovou aktivitu v každé vyučovací hodině. Je rovněž zastánce aktivních přestávek ve školách.

„Dlouhodobě se věnuje snad nejvážnějšímu společenskému problému od konce dvacátého století. Je jedním z těch, kteří nás opakovaně oslovují s výzvou a říkají: odhodlej se a zkus se pohnout a poznej krásu uvolňujících se endorfinů. Přijměme i my tuto výzvu za vlastní,“ prohlásil na ceremonii rektor Miroslav Mašláň a udělil souhlas s promocí.

Zavazuji se a slibuji

Latinský promoční text a slavnostní slib přečetla promotorka Jitka Ulrichová. „Spondeo ac polliceor,“ dotkl se žezla profesor Sallis a stal se čestným doktorem.

Prospěch spolupráce je podle něj oboustranný. „Odrazilo se to v mé kariéře i v mé vědecké práci,“ konstatoval Sallis poté, co s širokým úsměvem a roztomilou češtinou řekl: „Děkuji“.

Ve své řeči připomněl, že pro Američana je významné obdržet doktorát na evropské univerzitě, zvláště v Olomouci, na univerzitě s tak dlouhou a respektovanou historií.

Vyzdvihl první setkání na svém prvním kongresu v Evropě, když se ve Švédsku potkal s tehdejším doktorandem Josefem Hřebíčkem, i následnou spolupráci s týmem profesora Karla Frömla.

„Ráda jsem ta slova slyšela a jsem ráda, že díky otcovu kontaktu s profesorem Sallisem se rozvinula taková spolupráce, která má navíc význam i v preventivní medicíně, pohybových aktivitách a zdravém životním stylu,“ uvedla Hana Hřebíčková. Dcera zesnulého Josefa Hřebíčka, která vyučuje na fakultě tělesné kultury psychologii.

James F. Sallis se stal 43. čestným doktorem Univerzity Palackého. 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.