Středoškolské vědecké úspěchy vyústily ve studium biochemie

Miroslav Peřina v laboratoři CRH.
Foto: Andrej Pavlovič
neděle 18. října 2015, 13:29 - Text: Martina Šaradínová

Další úspěch a možnost prosadit se na mezinárodním poli přinesla studentu Miroslavu Peřinovi spolupráce s vědci z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. V těchto dnech se dozvěděl, že díky třetímu místu v celostátním kole SOČ v červnu pojede na International Wildlife Research Week. Tentokrát už ne jako gymnazista, ale posluchač prvního ročníku oboru Biochemie na přírodovědecké fakultě.

V maturitním ročníku přerovského gymnázia stihl v minulém školním roce nadaný student napsat práci o vlivu rostlinných hormonů cytokininů na biosyntézu chlorofylu u smrku. Jehličnan oproti krytosemenným rostlinám obsahuje speciální enzym, jenž umožňuje biosyntézu chlorofylu i ve tmě – rostlina tedy zůstává zelená i při nedostatku nebo úplné absenci světla. S vědeckou prací zpracovanou pod vedením Andreje Pavloviče a Tibora Stolárika z CRH pak student uspěl jak v projektu Badatel, tak právě ve Středoškolské odborné činnosti.

„Studovali jsme vliv cytokininů na schopnost ovlivnit biosyntézu chlorofylu ve tmě. Je totiž známo, že tyto rostlinné hormony mají příznivý vliv na biosyntézu chlorofylu na světle. Cílem práce proto bylo objasnit, zda tuto vlastnost cytokininy mají i u rostlin s unikátním enzymem, na světle nezávislou protochlorofylid oxidoreduktázou,“ vysvětlil Peřina. Po několika měsících bádání dospěl k závěru, že určitá koncentrace cytokininů zvyšuje efektivitu biosyntézy chlorofylu ve tmě i na světle. Zabýval se rovněž klíčovými regulačními enzymy, zjišťoval, zda a v jakém množství jsou ve smrcích obsaženy. Závěry jsou podle něj využitelné například v zemědělství, lesnictví či při využití růstových regulátorů.

Do podobné problematiky směřovaly i Peřinovy předešlé práce, s nimiž rovněž bodoval v tuzemských i zahraničních soutěžích. Mimo jiné přispěly i k tomu, že na vysokou školu zamířil mladík z Tovačova právě do Olomouce. „Díky tomu jsem se utvrdil v tom, že bych chtěl studovat biochemii. Zjistil jsem, že je tu skvělý kolektiv a špičkové vybavení. Také jsem si hodně rozšířil obzory a nyní už vím, co bych chtěl dělat jako bakalářskou práci. Chtěl bych moc poděkovat svým školitelům za pomoc, bez ní by to šlo mnohem hůře,“ uvedl Peřina.

Mnohem snazší pozici měl tentokrát školitel Andrej Pavlovič. „Mirek se hodně naučil již při minulé stáži, takže jsme měli na co navázat. Tentokrát však byla práce metodicky náročnější. Mirek více přičichl k práci v laboratoři, osvojil si základy biochemie. Naučil se pracovat se základními metodickými postupy. V tom vidím hlavní přínos spolupráce. Nyní má oproti vrstevníkům obrovský náskok,“ uvedl Pavlovič.

Do výčtu vědeckých úspěchů studenta patří mimo jiné i vítězství v soutěži Jsem mladý vědec a bronzová medaile z mezinárodní olympiády INESPO.

 

 

 


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.