Bohdan Pomahač a Michal Otyepka laureáty letošních cen Neuron

Bohdan Pomahač převzal ocenění od garanta oboru medicína Josefa Veselky.
Fotogalerie: Jan Kolář
pátek 12. prosince 2014, 08:37 - Text: Velena Mazochová

Světově proslulý plastický chirurg a jeden z nejvýznamnějších absolventů Univerzity Palackého Bohdan Pomahač převzal prestižní Cenu Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě v oblasti medicíny. Grantovou podporu v hodnotě jednoho milionu korun pak obdržel olomoucký fyzikální chemik Michal Otyepka. Slavnostní předání letošních cen se konalo včera v pražském Profesním domě na Malé Straně.

„Cena Neuronu je pro mne úžasná pocta. Existuje cela řada nadaných lékařů, kteří by si ji zasloužili,“ uvedl pro Žurnál Pomahač, který v roce 1996 absolvoval studium medicíny na olomoucké lékařské fakultě. Jakákoliv podpora vědy je podle něj nesmírně důležitá. „Ať už je to formou cen nebo poskytováním financí, vše je motivující,“ zdůraznil Pomahač. Pro ocenění si přiletěl z amerického Bostonu, kde před třemi lety na Brigham and Women's Hospital provedl jeho tým první kompletní transplantaci tváře ve Spojených státech amerických.

Vedoucí olomoucké katedry fyzikální chemie a vedoucí jednoho z výzkumných programů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Michal Otyepka považuje udělenou podporu za nejprestižnější ocenění, jakého se mu dosud dostalo. „Je skutečným impulsem v mé kariéře a velmi si jí vážím. Věřím, že stejně tak potěší všechny, kteří mi pomohli na cestě formující mou kariéru. Na druhou stranu ji vnímám jako rytířský závazek, kterému je potřeba bezezbytku dostát,“ zdůraznil Otyepka. Vysoce zároveň ocenil úsilí nadačního fondu o obnovu mecenášství vědy. „Je obdivuhodné, že se v naší společnosti našli lidé investující nemalé prostředky na podporu vědy, která dlouho stála v temném koutě širšího zájmu,“ doplnil Otyepka.

Motto: vracet lidem zdraví

Podle Josefa Veselky, garanta oboru medicína vědecké rady Nadačního fondu Neuron, má Bohdan Pomahač již nyní zajištěno místo v historii světového lékařství. „První tři případy popsal v článku v časopisu New England Journal of Medicine s nejvyšším impakt faktorem – padesát dva. Je tak jediným českým lékařem, který v posledních letech jako první autor v tomto časopise publikoval. Z hlediska ‚snu o velké profesní kariéře‘ je potenciálním vzorem pro všechny české lékaře,“ uvedl Veselka důvody ocenění.

Z dosavadní profesní kariéry si Pomahač nejvíce cení právě prvních operací svého týmu a především užitku, který přinesly pacientům. „Hlavní důvod, proč se někdo snaží vystudovat lékařství, je nabýt schopnosti pomáhat lidem, vracet jim zdraví a zlepšit kvalitu jejich života. To je přesně to, co se nám daří a z čeho mám největší radost. Není větší zadostiučinění, než spokojený a vděčný pacient,“ potvrdil Pomahač.

V současné době pracuje jeho tým na několika výzkumných projektech, zaměřených na minimalizaci snížené imunity u transplantovaných pacientů a na prodlužování životaschopnosti tkání. „ Zabýváme se vývojem nových technologií, které by usnadňovaly chirurgické operace, pracujeme na testování možných náhrad periferních nervů a zkoušíme nové způsoby kontroly kapsulárních kontrakcí u implantátů,“ popsal Pomahač.

Milion na cestu ke kyborgům

Projekt Michala Otyepky  nazvaný Rozhraní grafen – biomolekula jako cesta ke kyborgům získal cenu Neuron Impuls spojenou s grantovou podporou jednoho milionu korun. „Má vizi jdoucí za hranici poznání v oblasti interakce biomolekul a nanostruktur,“ zdůvodnil podporu garant vědecké rady nadace oboru chemie Pavel Hobza.

Otyepkův tým se bude věnovat porozumění vzájemných interakcí mezi stavebními kameny živé hmoty – nukleovými kyselinami a proteiny s dvoudimenzionálními materiály.

„V první řadě se chci věnovat tomu, jak vzájemně interaguje vlásenková RNA s grafenem. Pro studium zmíněných systémů využijeme kombinací řady experimentálních, zejména mikroskopických technik spolu s molekulárními simulacemi, které pomohou experimentální data interpretovat,“ popsal Otyepka.

V dlouhodobém horizontu mají podle něj výzkumníci šanci dospět k dalším průlomovým poznatkům. „Věřím tomu, že pochopení vzájemného působení biomakromolekul a 2D materiálů povede k navržení nových ‚chytrých‘ materiálů – senzorů, a jednou i k nalezení nových přístupů ke konstrukci protetických prvků na molekulární úrovni,“ potvrdil Otyepka.

Ceny pro české vědecké špičky, které dosáhly významných úspěchů v oborech medicína, fyzika, matematika, chemie a společenské vědy udělil Nadační fond Neuron z prostředků mecenášů už popáté. Jeho vědecká rada zároveň vybírá každým rokem pět výzkumných projektů, mezi něž rozděluje pět milionů korun. Za vynikající vědecké výsledky jsou také pravidelně udělovány Ceny Neuron pro mladého vědce do 40 let spojené s finanční odměnou 250 tisíc korun.

Více informace o nadaci a dalších laureátech letošních cen ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.