Přes padesát absolventů právnické fakulty převzalo diplomy

V aule právnické fakulty v pátek létaly čepice, cvakaly spouště fotoaparátů a kolem bylo plno emocí. Složením promočního slibu...

Právnická fakulta novelizuje studijní směrnici

Novelizace směrnice děkanky k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci. To je výsledek...

Olomoucké barokní slavnosti nabídnou pestrý program i řadu novinek

Gratulační opera Ghirlanda di fiory Antonia Caldary zahájí dnes večer Olomoucké barokní slavnosti. Jejich čtvrtý ročník...

Odborný časopis právnické fakulty byl zařazen do světově uznávané databáze

Odborný časopis Acta Iuridica Olomucensia, vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Palackého, slaví významný vědecký úspěch....

Studentka práv dosáhla na prestižní stipendium, jede na Letní školu životního prostředí

Je jich pouze dvacet, jsou z celého světa a díky stipendiu Ministerstva zahraničních věcí USA stráví pět týdnů na Letní škole...

Právnická fakulta pořádá odborný workshop k mediaci. Letos již podruhé

Olomouc se tento týden opět stane místem s největší koncentrací odborníků na mediaci – metodu mimosoudního řešení sporů v...

Od udělení prestižní Ceny Hannah Arendtové uplynulo jubilejních 20 let

Ten slavnostní večer ve Schwarzenberském paláci ve Vídni se udál už před dvaceti lety. Ale do novodobé historie olomoucké...

Senátoři jednali v zaplněné aule, řešily se výhrady posluchačů práv k náročnosti a hodnocení studia

Nebývalý zájem ze strany studentů provázel pondělní zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého....

Nový Helpdesk (nejen) pro studenty UP

Efektivně, přehledně a jednoduše – to je princip, na kterém funguje univerzitní elektronický Helpdesk. Dosavadní praxe, kdy...

Forenzní genetika v právnické praxi: spolek Nugis Finem spustí na podzim nový vzdělávací kurz online

Jak pomáhá forenzní genetika při řešení závažných trestných činů a jak ji lze správně využít v právnické praxi? To se zájemci...