Tři fakulty mají po včerejšku schválený rozpočet

Hlasování o rozpočtu na pedagogické fakultě.
Foto: Pavel Konečný
čtvrtek 2. dubna 2015, 12:17 - Text: redakce Žurnálu

Senátoři přírodovědecké, pedagogické a filozofické fakulty včera schválili rozpočet na letošní rok. Ve všech třech případech se proti loňsku nejedná o žádný podstatný výkyv.

Schvalování rozpočtů na fakultách předcházelo jednání na „velkém senátu“ univerzity. Ten se dohodl na způsobu rozdělení financí pro rok 2015. Rektorát a centrální jednotky by na svůj provoz měly mít k dispozici 180 milionů korun.

Investovat do budoucnosti

Zhruba o 23 milionů korun vyšší bude letošní příspěvek, který přírodovědecká fakulta získá z institucionálních prostředků. Celkem může počítat s částkou téměř 482 milionů korun, jejíž rozdělení včera jednomyslně schválil akademický senát fakulty.  Necelých 90 milionů korun fakulta odvede na celouniverzitní aktivity.

„Rozpočet je příznivý, jsme schopni zajistit všechna naše pracoviště. Je ale potřeba tyto peníze účelně využít a investovat správně do aktivit, které budou přínosem do budoucna,“ uvedl děkan Ivo Frébort.

Oproti loňskému roku obdrží fakulta o zhruba deset milionů více za výsledky ve vědě a výzkumu. Celkem se jedná o 225,3 milionu korun, což je v tabulce institucionálních prostředků nejvýznamnější položka. Výrazně vyšší příspěvek je i v ukazateli K (kvalita, výkon), v této kapitole fakulta získá 76 milionů korun. Naopak příspěvek za financované studenty se mírně snížil na zhruba 180 milionů korun.

Institucionální prostředky, které rozděluje akademický senát, tvoří ale každoročně zhruba polovinu částky, s níž po celý rok fakulta hospodaří. Další získá z účelových prostředků, projektů a grantů. Loni fakulta hospodařila s částkou 1,25 miliardy korun.

Schváleno i bez metodiky

S celkovou částkou 173 milionů korun bude letos hospodařit pedagogická fakulta. Rozdělení financí včera schválil akademický senát, jeho členové ale po děkanovi požadovali, aby jim napříště zpětně dodal i metodiku, podle které jsou peníze rozděleny na jednotlivá pracoviště.

Nejvyšším zdrojem příjmů je příspěvek za studenty, který přesáhne 127 milionů. V kvalitativním ukazateli K dostane fakulta přes deset milionů korun.

Chystané výdaje komentoval tajemník pedagogické fakulty Milan Tomášek. „V první fázi se vždy naplňují mandatorní výdaje, tedy nasmlouvané platy, energie a služby. Ty tvoří až devadesát procent rozpočtu,“ řekl Tomášek.

Podíl fakulty na celouniverzitní aktivity – tedy odvody rektorátu – činí letos zaokrouhleně 27 milionů korun.

Rozhodují studentokredity

Jednomyslně přijal včera návrh rozpočtu na rok 2015 senát filozofické fakulty. Podle již dříve přijaté metodiky bude hospodařit s necelými 198 miliony korun.

„Návrhu rozpočtu jsme věnovali několikaměsíční přípravu. Dlouze jsme se zabývali pravidly i způsobu dělení a myslím si, že i proto byl senátory rozpočet tak rychle přijat,“ uvedla tajemnice fakulty Jiřina Menšíková.

Z celkové částky 197 506 milionů korun obdrží katedry na svou činnost 130 084 korun.  Největší položku výdajů, zhruba 80 procent, tvoří tradičně osobní náklady, tedy mzdy a odvody.

Už před časem schválil senát základní pravidla pro přerozdělování financí uvnitř fakulty, a i letošní metodika je postavena na jednotce výkonu nazývané studentokredit. Podle tajemnice Menšíkové bude i letos tedy rozhodující, jakou má katedra studentskou základnu. Ze zdroje 11 – Příspěvku na studenta obdrží katedry tolik financí, kolik studentů učí. Další část z rozpočtu pak katedry získají ze zdroje 30, tedy z Dotace na rozvoj vědecké činnosti podle získaných RIV bodů.

O den dříve

Senát lékařské fakulty schválil rozpočet o den dříve už v úterý. Medicína bude letos hospodařit s 250 miliony korun. Příspěvek na studenty, za kvalitu výuky a na rozvoj výzkumné organizace činil dohromady pouze 245 milionů, proto fakulta počítá s čerpáním pěti milionů korun ze solidárního fondu univerzity. Loni měla ve stejné kolonce k dispozici 261 milionů korun. Pokles v příjmech zapříčinila podle děkana Milana Koláře „devalvace“ hodnoty RIV bodu.

„Ten propad byl větší, než je stanovena hranice poklesu rektorátem. Výkon fakulty přitom neustále stoupá. Ale například v rámci grantů jsou to účelové peníze,“ vysvětlil děkan Milan Kolář. Celkový obrat lékařské fakulty se loni přiblížil jedné miliardě, proti roku 2013 vzrostl o třetinu na 937 milionů korun.

Rozpočty již dříve schválily také akademické senáty fakulty tělesné kultury a fakulty zdravotnických věd.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.