Fakulty žijí promocemi

Fotogalerie: Martina Šaradínová, Velena Mazochová, Daniel Mikeška
čtvrtek 30. června 2016, 07:25 - Text: (red)

Černé taláry, slavnostní fanfáry a květiny. Poslední červnový týden již tradičně patří na univerzitě promocím. Diplomy si v těchto dnech přebírají novopečení bakaláři i magistři na přírodovědecké, cyrilometodějské teologické, pedagogické a právnické fakultě i absolventi fakulty tělesné kultury. Za sebou je mají i noví lékaři.

Na přírodovědecké fakultě série promocí vrcholí dnes. Zatímco pondělí a úterý byly určeny absolventům magisterského studia, další dva dny přišli na řadu „čerství“ bakaláři.  Promoční slib složilo či složí přes 400 úspěšných absolventů.

„Dnešní den je pro vás mezníkem, kdy končíte bakalářské studium, ale nikoliv studia jako taková. Přeji vám, abyste byli moudrými pozorovateli života,“ řekl ve středu absolventům proděkan pro mimouniverzitní spolupráci Josef Molnár.

Nejen rodinní příslušníci, ale ani samotní hlavní aktéři promocí se neubránili dojetí. „Bylo to krásné zakončení tří studentských let. Jsem dojatá a šťastná,“ přiznala absolventka bakalářského oboru Anglická filologie – geografie Šárka Furmanová, která bude pokračovat v magisterském navazujícím studiu. Obdobné pocity zažívala i její kolegyně Klára Paloušková. I ona ve studiu pokračuje. „Doufám, že teď už to bude jen lehčí,“ řekla s úsměvem.

Teologové promovali v arcibiskupském paláci

Vysokoškolská studia na Univerzitě Palackého uzavřelo tento týden také více než 140 absolventů bakalářských a magisterských studijních programů cyrilometodějské teologické fakulty. Jejich narůstající počet ocenila prorektorka Ivana Oborná a poukázala na duchovní rozměr, který do života univerzity vnáší existence teologické fakulty. „Jeho nositeli jsou zejména studenti teologických oborů. Právě jejich prostřednictvím se univerzita otevírá navenek a do svého okolí vyzařuje pozitivní myšlenky a signály o sepětí vědomostí, srdce, služby a pomoci bližním,“ uvedla prorektorka při slavnostním aktu v arcibiskupském paláci.

Přínos studia pro zahájení nové etapy života podtrhl Aleš Matyášek, který jménem absolventů teologie poděkoval za podporu učitelům a rodinám. „Jsme nyní neskutečně bohatí a silní tím, co jsme za dobu studia na této škole prožili. Přeji nám všem, abychom ono bohatství dokázali tak velkoryse rozdávat, jak velkoryse bylo na alma mater darováno nám,“ uvedl čerstvý magistr.

Na jeho slova navázal Velký kancléř cyrilometodějské teologické fakulty a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který absolventům připomněl jejich roli v současném světě. „V dnešní společnosti se poměrně často hovoří o křesťanských hodnotách, které si chceme zachovat. Málo se přitom připomíná, že tyto hodnoty nejsou dané někde v archivu, skladišti či úložišti dat, ale že vznikají v životě, v němž se uskutečňuje evangelium. Přeji vám, abyste sami dokázali přispět svým životem k šíření těchto hodnot a abyste v tom uměli pomáhat i jiným,“ zdůraznil arcibiskup.

V pátek svou alma mater opustí absolventi právnické fakulty, v červenci čekají slavnostní akty filozofickou fakultu a fakultu zdravotnických věd.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.