Děkan lékařské fakulty ocenil téměř třicet akademiků a studentů

K ocenění gratuloval děkan i doktorandce z Ústavu farmakologie Aleně Vanduchové.
Fotogalerie: Velena Mazochová
úterý 12. dubna 2016, 07:12 - Text: Velena Mazochová

Devatenáct vědeckých pracovníků a deset studentů obdrželo Ceny děkana lékařské fakulty za významnou publikační činnost, citační ohlas a zvýšení kvalifikace v roce 2015. Diplomy a finanční odměny v celkové výši téměř 700 tisíc korun rozdal letošním laureátům děkan Milan Kolář na zasedání fakultní Vědecké rady.

Letošní výběr laureátů potvrdil zejména vysokou kvalitu publikační činnosti v impaktovaných časopisech. „Oceňujeme práce prvního decilu a prvního kvartilu, tedy práce publikované v časopisech, které jsou podle oborových databází Web of Science řazeny mezi prvních deset, resp. dvacet pět procent časopisů s nejvyšším impakt faktorem,“ vysvětlil proděkan pro vědecko-výzkumné záležitosti Tomáš Papajík. Této hranice letos dosáhlo celkem 16 autorů s 21 publikačními výstupy. „Do těchto časopisů je těžké se publikačně dostat, musí to být velmi kvalitní práce se skutečně excelentními výsledky,“ zdůraznil proděkan.

V prvním decilu se umístilo rekordních jedenáct publikací. Jednu z nich si na své konto připsal také ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Marián Hajdúch. Ten si zároveň odnesl i cenu za práci s významným ohlasem 71 citací. „Práce se zabývá přehledem klinicky významných inhibitorů Aurora kináz a skupinou protinádorových léčiv, kterými se dlouhodobě zabýváme. Jsou potenciálně použitelné při léčbě hematologických a solidních nádorů,“ objasnil Marián Hajdúch.

Úspěšnou publikační činnost ocenil děkan také v případě doktorandky Ústavu farmakologie Aleny Vanduchové, jejíž soutěžní práce byla přesunuta ze studentské sekce do kategorie původních a přehledných prací. Zabývala se přírodní látkou sulforaphane, která je obsažena v brokolici. „Zkoumáme její vliv na enzymy, které metabolizují léčiva v těle, a sledujeme, jestli ovlivňuje jejich aktivitu,“ vysvětlila Alena Vanduchová. Získané ocenění patří podle ní i týmu profesora Zdeňka Dvořáka z přírodovědecké fakulty, s nímž na výzkumu spolupracovala.

Cenu děkana za nejvýznamnější monografie v roce 2015 získali Kateřina Menšíková z Neurologické kliniky a přednosta III. interní kliniky Josef Zadražil. Za nejlepší studentské vědecké práce převzalo ocenění deset autorů, kteří se věnovali širokému spektru témat od farmakologie, histologie přes biochemii, imunologii až po biofyziku. Cenu za zvýšení kvalifikace, která je udělována docentům do 35 a profesorům do 45 let věku, obdrželi Klára Látalová, jmenována profesorkou pro obor Psychiatrie, a Peter Rohoň, který se habilitoval v oboru Vnitřní nemoci.

Ceny děkana lékařské fakulty spojené s finanční odměnou jsou udělovány každoročně ve snaze podpořit kvalifikační růst a prestiž vědecké práce. „Svou pílí a pečlivou prací v rámci vědeckovýzkumné činnosti posunujete lékařskou fakultu dál. Velmi si toho vážím a patří vám velké poděkování,“ uvedl k oceněným autorům děkan Milan Kolář.

Seznam oceněných ZDE.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.