Modernizace neurologie prospěje i studentům

Neurologická klinika využívá nové moderní přístroje.
Foto: Pavel Konečný
úterý 3. prosince 2013, 14:32 - Text: Martina Šaradínová

Vyšší kvalitu léčby, a tím i lepší vyhlídky do budoucna by měla pacientům po cévních mozkových příhodách přinést modernizace olomoucké fakultní nemocnice. Ta díky evropskému projektu zakoupila špičkové přístroje za 70 milionů korun. Během stáží a praxí se s nimi budou moci seznámit i studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd.

Cévní mozkové příhody jsou po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí. Fakultní nemocnice je součástí sítě deseti komplexních cerebrovaskulárních center v tuzemsku. Do péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, jichž v nemocnici ročně ošetří přes 800, jsou zapojeny neurologická, neurochirurgická a radiologická klinika a oddělení rehabilitace, značný podíl má i oddělení urgentního příjmu. „Jsme rádi, že se nám letos podařilo dokončit projekt, díky němuž můžeme pacientům nabídnout opět vyšší péči,“ uvedl ředitel nemocnice Roman Havlík.

Lepší a rychlejší péče i více lůžek

Peníze z Evropské unie i vlastních zdrojů nemocnice pomohly dovybavit pracoviště intenzivní péče neurologické kliniky, kde je většina pacientů po cévní mozkové příhodě hospitalizována. Zdravotníci mají k dispozici například nové monitory životních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, infuzní pumpy, moderní lůžka či nové ultrazvukové přístroje. „Díky stavebním a organizačním úpravám máme na iktové jednotce namísto pěti celkem třináct intenzivních lůžek. Můžeme tak zajistit péči většímu počtu pacientů z Olomouckého kraje, ale i přilehlých částí sousedních regionů,“ řekl přednosta neurologické kliniky Petr Kaňovský. Nové přístroje a vybavení získaly i neurochirurgická a radiologická klinika a oddělení rehabilitace.

Studenti poznávají špičkovou péči

S péčí na nejmodernější úrovni se mohou seznámit i studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. „Mají možnost mít praktika na špičkovém pracovišti, uvidí nejnovější způsoby léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou. Díky navýšení počtu lůžek se seznámí s pacienty s různými diagnózami. Naše centrum má letitou vědeckovýzkumnou tradici, řešili jsme spoustu grantů i pod hlavičkou lékařské fakulty. Na lékařské fakultě máme také postgraduální studenty, kteří se problematice léčby cévních mozkových příhod věnují,“ připomněl vedoucí lékař centra Daniel Šaňák, který působí i na lékařské fakultě.

Modernizovaná oddělení budou přínosem nejen pro mediky, ale i pro posluchače fakulty zdravotnických věd. „Vidí, jak je potřeba poskytovat těmto pacientům velmi intenzivní péči v akutní fázi, což má obrovský dopad. Přibývá pacientů, kteří se v horizontu jednoho týdne až měsíce vrátí téměř do plnohodnotného života. Pro výuku má obrovský význam, když studenti tyto pozitivní výsledky vidí v praxi. Budoucí fyzioterapeuti zase poznávají, jak je včasná rehabilitace důležitá a pod supervizí zkušeného lektora se do ní sami zapojují,“ vysvětlil primář oddělení rehabilitace Alois Krobot, který se studenty pracuje na lékařské fakultě i fakultě zdravotnických věd.

V souvislost s cévní mozkovou příhodou nebo na její následky zemře až 30 procent lidí, které onemocnění postihne. Víc než polovina nemocných má významný funkční handicap. Čím dál častěji nemoc zastihne lidi v produktivním věku, což podle lékařů souvisí se špatným životním stylem.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.