Do vědecké práce se pustí téměř dvě stovky „pomvědů“

Předání dekretů SVOČ.
Foto: Jakub Bojko
středa 2. října 2013, 14:55 - Text: Velena Mazochová

V rekordním počtu se včera ve velké posluchárně Teoretických ústavů sešli studenti lékařské fakulty se zájmem o vědu a výzkum. Dekrety studentské vědecké odborné síly převzalo 180 mediků, kteří se v průběhu akademického roku zapojí do výzkumné činnosti fakultních pracovišť.

„Budou se podílet na výzkumné práci jednotlivých klinik a ústavů. Svou práci pak budou prezentovat na studentské vědecké odborné konferenci na konci letního semestru. Vítězové jednotlivých sekcí budou zastupovat fakultu v celostátním kole,“ upřesnila proděkanka Hana Kolářová.

Někdo práci i „zdědil“

Někteří studenti jsou na začátku, jiní navazují na svou vědeckou práci z minulého ročníku. Poprvé se do vědy a výzkumu zapojí Martin Hruška z třetího ročníku. V ústavu mikrobiologie se bude věnovat původu multirezistentních bakterií se zaměřením na veterinární medicínu. „Tématem mne zaujal můj spolužák, v jehož práci budu pokračovat,“ vysvětlil Hruška.

Studentka pátého ročníku Všeobecného lékařství Petra Divišová se začne od tohoto semestru podílet na dlouhodobější studii neurologické kliniky. „Dělám práci o etiologii a rizikových faktorech náhlé mozkové příhody u mladých lidí. Budeme sledovat jednotlivé hodnoty a faktory, které by ji mohly způsobit. Studii tak rozšiřujeme o další nové informace,“ uvedla Divišová.

Zvítězit není důležité

Studentům se včera dostalo také povzbuzení od děkana Milana Koláře. „Studium medicíny je náročné, patří vám proto velké poděkování za to, že se kromě svědomité přípravy na budoucí povolání budete věnovat také vědě a výzkumu,“ uvedl Kolář.

Spojení výuky a vědecko-výzkumné činnosti je podle děkana užitečné z hlediska získaných zkušeností a rozšíření znalostí v jednotlivých oborech. „Není přitom důležité, abyste vyhráli, ale abyste se tomu věnovali v duchu motta naší fakulty – rozumem i srdcem,“ zdůraznil Kolář. Dodal, že jeho vlastní kariéra „pomvěda“ začala ve druhém ročníku studia. „A jakmile mne to jednou uchvátilo, byla z toho láska na celý život. Je dost možné, že i vám se stane něco podobného,“ popřál studentům.

Vzestupný trend

Podle proděkanky Elišky Sovové mají počty studentů, kteří se zapojují do vědy výzkumu, vzestupný trend. „V začátcích studentské vědecké odborné činnosti jsme měli kolem stovky zájemců, dnes jich je téměř dvojnásobek,“ uvedla Sovová.

Studentské vědecké síly se podílejí na vědecké činnosti ústavů a klinik po vypsání konkurzu na řešení vědecko‑výzkumných projektů. Za semestr obdrží stipendium ve výši až čtyři tisíce korun. Podmínkou je ústní prezentace tématu a účast na konferenci studentské vědecké odborné činnosti. Ta je plánována na polovinu května 2014.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.