Historik a bývalý ředitel Státního archivu v Olomouci Vladimír Spáčil obdržel Pamětní medaili UP

Vladimír Spáčil převzal ocenění Univerzity palackého.
Foto: Velena Mazochová
středa 6. ledna 2016, 07:28 - Text: Velena Mazochová

Dlouholetou spolupráci někdejšího ředitele olomouckého Státního okresního archivu Vladimíra Spáčila s filozofickou fakultou ocenil rektor Jaroslav Miller udělením Pamětní medaile Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého.

Spolu s děkanem Jiřím Lachem připomněl rektor zejména přínos Vladimíra Spáčila pro rozvoj archivního studia. „Univerzita a hlavně její studenti vám vděčí za mnohé. Já i Jiří Lach jsme živoucími důkazy toho, že jste z nás pomohl udělat historiky,“ uvedl při předání pamětní medaile. K výčtu odborných a pedagogických zásluh připojil blahopřání k nedávnému životnímu jubileu i osobní vzpomínku. „Když jsem zabloudil k vám do archivu, tehdy ještě v Křížkovského ulici, pomáhali jste mi s paní docentkou Holinkovou luštit novogotickou kurzívu,“ připomněl Jaroslav Miller.

Přínos a význam dlouhodobé spolupráce ocenil jménem filozofické fakulty také její děkan. „Z jeho rozhledu a vědomostí těžily celé generace historiků a archivářů,“ zdůraznil Jiří Lach.

Někdejší ředitel olomouckého archivu a člen katedry historie krátce zavzpomínal na počátky svých kontaktů s univerzitou v polovině šedesátých let, které vyústily v  přímou a do té doby ojedinělou spolupráci mezi archiváři, vysokoškolskými pedagogy a studenty. „V té době nebylo zvykem na žádné univerzitě, že by budoucí historici chodili do archivu a tam studovali a zpracovávali vybrané materiály,“ uvedl Vladimír Spáčil. Ocenění univerzity si velmi váží. „Jsem velice potěšen a hrdý na to, že jste nezapomněli a ocenili moji spolupráci s fakultou,“ dodal Vladimír Spáčil.

Významný olomoucký historik Vladimír Spáčil (1935) absolvoval Univerzitu Karlovu, doktorát filozofie získal v roce 1959 na olomoucké filozofické fakultě. Začátkem devadesátých let vedl semináře a přednášel archivnictví na katedře historie.  V roce 1992 byl jmenován místopředsedou vědecké archivní rady Ministerstva vnitra ČR. Ve vedení Státního okresního archivu v Olomouci působil do 1997. Dosud se věnuje odborné práci, zejména v rámci úspěšně realizovaných grantových projektů.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.