Zlatí absolventi lékařské fakulty oslavili padesátku

Zlatá promoce absolventů z roku 1965 se konala v sále Klášterního Hradiska.
Fotogalerie: Velena Mazochová
pátek 9. října 2015, 16:08 - Text: Velena Mazochová

Slavnostní okamžiky ukončení studia si zopakovali někdejší studenti lékařské fakulty, kteří se sešli ke zlaté promoci v prostorách Klášterního Hradiska. Studentská léta si po padesáti letech připomnělo více než sedmdesát absolventů z roku 1965 společně se současným vedením své alma mater.

„Svůj život jste zasvětili pomoci druhým a úcta, kterou váš obor i vy osobně zasluhujete, není žádným klišé. Je třeba si to dnes a denně připomínat, především ve chvílích, kdy se tuzemská i evropská veřejnost pře o základní hodnoty naší kultury a civilizace. Děkuji vám jménem Univerzity Palackého, že jste drželi zástavu humanity, která je nedílnou součástí ideje vzdělanosti a samým základem poslání vědy a výzkumu,“ uvedl prorektor Petr Bilík při přivítání zlatých absolventů. Zároveň je pozval na oslavy 70. výročí obnovení olomoucké univerzity. „Doufám, že se se všemi z vás v září příštího roku opět setkáme,“ dodal Bilík.

Stejná radost z jubilejního setkání vládla i v řadách bývalých studentů. Pozvání do Olomouce přijali s povděkem. „Neváhala jsem se přihlásit, sice se skoro nikdo nepoznáváme, ale to je přirozený běh života. Především je hezké od vedení fakulty, že nás dalo takto dohromady, abychom si mohli povyprávět své životní příběhy,“ uvedla Helena Vaverková, bývalá zástupkyně přednosty III. interní kliniky olomoucké lékařské fakulty, která na ní stále působí a podílí se na výuce studentů.

Profesně aktivní je také Václav Bednář, který vykonává soukromou ortodontickou praxi v Ostravě. „Je příjemné se setkat se všemi známými, tradice zlatých promocí je podle mne opravdu záslužná,“ potvrdil Bednář a krátce zavzpomínal na promoci před padesáti lety: „Oslavovali jsme ji už o den dřív až do rána, takže jsme došli do auly a jen čekali, kdy už bude konec. To dnes určitě nehrozí,“ dodal s úsměvem.

Padesát let od získání akademického titulu MUDr. stručně zrekapituloval za své bývalé spolužáky ze všeobecného lékařství Jan Sýkora a ocenil úroveň vzdělání, kterou se jim od pedagogů fakulty dostalo. „Po stránce praktické i teoretické nám kvalita výuky nesmírně pomohla zvládat vysoké nároky práce a povolání, které jsme si zvolili,“ zdůraznil Sýkora. Jeho kolega a bývalý spolužák z oboru zubní lékařství Ivan Erdelský všem popřál hodně odvahy a optimismu do dalších let a připomněl slova studentské hymny, které si o chvíli zazpívali všichni společně a zpaměti: „Gaudeamus igitur …“

Novodobou tradici zlatých promocí zahájila v roce 2006 přírodovědecká fakulta. Lékařská fakulta se k ní připojila o čtyři roky později, kdy se v Olomouci potkali zlatí absolventi, kteří své studium ukončili v roce 1960.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.