Vzdělávací kurz přispěl k využití vědeckých poznatků ve zdravotnické praxi

O výzkumných studiích jako zdrojích vědeckých důkazů hovořil přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Miloslav Klugar.
Foto: Iveta Turovská
neděle 13. března 2016, 07:47 - Text: Velena Mazochová

Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech v praxi – Evidence-Based Healthcare (EBHC) in practice. Takové bylo téma třídenního vzdělávacího kurzu, který pro lékařské i nelékařské pracovníky připravily Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví lékařské fakulty a České centrum EBHC v Olomouci.

Přístup založený na vědeckých důkazech - Evidence-Based - směřuje k využití nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a jejich přenosu do praxe medicínských nebo nelékařských zdravotnických oborů. „Profesionály ve zdravotnictví vede od tvorby klinické otázky k možnosti systematicky vyhledávat dostupné vědecké důkazy, kriticky je zhodnotit a implementovat do praxe,“ vysvětlil přednosta pořádajícího ústavu Miloslav Klugar.

Koncepce vzdělávacího kurzu, v němž se prolínaly přednášková a praktická část, účastníkům umožnila osvojit si potřebné znalosti a dovednosti a aplikovat teoretické poznatky v práci v malých skupinách. „Základem praktické části byla formulace zaměřené, specifické klinické otázky, tvorba vyhledávací strategie a samotné vyhledávání v odborných medicínských databázích a platformách. Pod vedením lektorů pak účastníci studie kriticky vyhodnotili z hlediska objektivity, validity, klinické účinnosti a použitelnosti nalezených výsledků,“ objasnila lektorka kurzu Dagmar Tučková.

Evaluace potvrdila, že absolventi kurzu získali řadu nových poznatků, které budou moci uplatnit na svých pracovištích. „Aktivně spolupracovali a vnášeli do kurzu myšlenky, poznatky a praktické znalosti ze svých oborů. Navázali jsme pracovní i přátelské kontakty, které by v budoucnu mohly být obohacující pro obě strany. Účastníkům jsme také nabídli možnost další spolupráce, která se, jak pevně věříme, bude nadále rozvíjet,“ uvedl Klugar.

České středoevropské centrum Evidence-Based Healthcare vzniklo v roce 2013 při Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví lékařské fakulty. Jako pobočka Joanna Briggs Institute a School for Translational Health Sciences University of Adelaide v Austrálii získalo licenci na výuku mezinárodního programu Comprehensive Systematic Review Training Program a Clinical Fellowship Program.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.