Univerzita udělí čestný doktorát profesoru Městeckému

Profesor Jiří F. Městecký s imunoložkou Helenou Tláskalovou Hogenovou.
Foto: archiv JFM
pátek 10. května 2013, 09:31 - Text: Martina Šaradínová

Světový imunolog českého původu, profesor Jiří F. Městecký, převezme v úterý čestný doktorát Univerzity Palackého. Již v neděli ale vystoupí v Olomouci s přednáškou Slizniční a systémová imunita v obraně a toleranci. Obě akce zarámují program letošních XXVII. Olomouckých hematologických dnů, které uvítají přes 700 účastníků z tuzemska i zahraničí.

Profesor Městecký vystoupí před hosty kongresu nejprve v neděli od 18 hodin v sále Evropa olomouckého NH kongresového centra. „Akademická obec má příležitost vyslechnout si sdělení imunologa světového významu,“ uvedl proděkan lékařské fakulty a předseda organizačního výboru kongresu Tomáš Papajík.

V pondělí Městecký přednese sdělení Physiology and Immunopathology of Human IgA System v rámci mezinárodního Symposium on Advances in Molecular Hematology, které je letos již pošesté součástí Olomouckých hematologických dnů. Ve stejný den v podvečer budou moci účastníci sjezdu, ale opět i členové akademické obce, v Olomouci přivítat významnou českou imunoložku, předsedkyni České imunologické společnosti ČLS JEP profesorku Blanku Říhovou. Na výroční Wiedermannově přednášce vystoupí s tématem Aktivace imunitního systému jako podmínka úspěšné léčby myšího T-buněčného lymfomu.

Titul oceňuje i spolupráci s olomouckými vědci

Městecký působí jako profesor mikrobiologie a všeobecného lékařství v klinické imunologii a revmatologii na University of Alabama v americkém Birminghamu. Je také profesorem imunologie a mikrobiologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Čestný titul Univerzity Palackého doctor honoris causa získá za mimořádný přínos k poznání mechanismů regulace a fungování slizničního imunitního systému a za zásluhy o rozvoj spolupráce světových imunologických pracovišť s olomouckými imunology a alergology. Slavnostní akt se uskuteční v úterý ve 13 hodin v Arcibiskupském paláci.

Městecký je předním odborníkem v oboru mukózní imunity čili fungování protilátek na lidských sliznicích. Je spoluobjevitelem struktury a funkce specializovaných lidských protilátek, které se účastní ochrany sliznic před infekcí. Se svým týmem se zabýval existencí společného slizničního imunitního systému u lidí a popsal slizniční toleranci, která by mohla být využita při léčbě některých závažných autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza a revmatoidní artritida. Kromě toho přispěl k vysvětlení mechanismu vývoje závažného typu zánětu ledvin – IgA nefropatie. V současné době se soustřeďuje na výzkum očkovací vakcíny proti HIV viru.

S vědci a výzkumníky olomoucké univerzity spolupracuje Městecký již od 90. let. V roce 1997 se účastnil mezinárodní konference o IgA nefropatii v Olomouci. „V roce 2003 se spolupráce rozšířila i o pracovníky ústavu imunologie lékařské fakulty. V současnosti se spolupráce odehrává nejen formou společných vědeckých projektů, ale i sérií stáží výzkumných pracovníků a studentů v laboratořích na University of Alabama at Birmingham,“ uvedl děkan lékařské fakulty Milan Kolář.

Za svůj mimořádný vědecký přínos v imunologii obdržel Městecký řadu českých i mezinárodních ocenění. Za významné objevy v oblasti mukózní imunity získal v roce 2007 cenu Česká hlava.

Hematologické dny se zaměří na chronickou lymfocytární leukemii

Z letošní účasti světově uznávaného vědce se mohou těšit i Olomoucké hematologické dny, které jsou každoroční největší akcí českých hematologů. Pořádá ji Česká hematologická společnost ČHS JEP ve spolupráci s hemato-onkologickou klinikou. Ústředním tématem letošního kongresu je problematika chronické lymfocytární leukémie, nejčastější leukémie v rozvinutých zemích západní polokoule, která ročně postihne více než 400 pacientů v Česku. Hosty kongresu, kteří budou o této problematice přednášet, jsou uznávaní světoví hematologové – profesor Tadeusz Robak z Polska a docent Davide Rossi z Itálie.

Olomoucké hematologické dny začínají v neděli 12. května a potrvají do úterý 14. května. Více informací a podrobný program jsou dostupné na www.olhemdny.cz.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.