Univerzita ocenila čestným doktorátem imunologa Jiřího Městeckého

Profesor a čestný doktor UP Jiří F. Městecký.
Foto: Pavel Konečný
úterý 14. května 2013, 15:02 - Text: Martina Šaradínová

Mezi čestné doktory Univerzity Palackého patří ode dneška světově uznávaný imunolog českého původu Jiří F. Městecký. Titul doctor honoris causa převzal z rukou rektora Miroslava Mašláně. Univerzita tak ocenila nejen významné vědecké úspěchy imunologa, ale i jeho spolupráci se zdejšími badateli a lékaři.

„Jsem nesmírně vděčný za poctu, kterou mi Univerzita Palackého prokázala udělením čestného doktorátu. Naše vzájemná spolupráce trvá již řadu let a vyústila v mnoho společných publikací a pracovních stáží. Je důkazem, že dobrá věda, dobrá vůle a přátelství nezná hranic. Doufám, že spolupráce bude pokračovat,“ uvedl po převzetí titulu Městecký. Na svém kontě měl dosud dva čestné doktoráty, a to z Dánska a ze Švédska. Nyní získal první ve své rodné zemi.

Nejvyšší ocenění, jaké Univerzita Palackého může udělit, obdržel profesor Městecký na návrh vědecké rady lékařské fakulty za mimořádný přínos k poznání mechanismů regulace a fungování slizničního imunitního systému a za zásluhy o rozvoj spolupráce světových imunologických pracovišť s olomouckými imunology a alergology. „Čestný doktorát lze chápat jako ocenění jeho dosavadních zásluh a povzbuzení další spolupráce s lékařskou fakultou. Díky ní získala fakulta řadu kontaktů na významná světová pracoviště. V současnosti se spolupráce odehrává nejen formou společných vědeckých projektů, ale i sérií stáží našich výzkumných pracovníků a studentů v laboratoři profesora Městeckého,“ uvedl děkan lékařské fakulty Milan Kolář.

Imunolog vždy pomáhal rozvoji české vědy

Rektor zdůraznil, že univerzita Městeckého oceňuje v roce, kdy si připomíná 440. Výročí své existence. „Přestože v současné době žije a pracuje v Birminghamu v USA, neztratil se svou rodnou zemí kontakt a neváhal nikdy svého výjimečného světového postavení použít pro pomoc rozvoji české vědy, včetně vědecko‑výzkumné činnosti na lékařské fakultě,“ připomněl Mašláň.

Jiří F. Městecký se narodil v roce 1941 v Praze. Po studiích na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy nastoupil na oddělení imunologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR v Praze. V roce 1967 získal stipendium WHO na vědecko‑studijní pobyt na University of Alabama v americkém Birminghamu, kde působí dodnes jako profesor mikrobiologie. Je také profesorem imunologie a mikrobiologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Hledá i vakcínu proti viru HIV

Městecký je předním odborníkem v oboru mukózní imunity čili fungování protilátek na lidských sliznicích. Je spoluobjevitelem struktury a funkce specializovaných lidských protilátek, které se účastní ochrany sliznic před infekcí. Se svým týmem se zabýval existencí společného slizničního imunitního systému u lidí a popsal slizniční toleranci, která by mohla být využita při léčbě některých závažných autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza a revmatoidní artritida. Kromě toho přispěl k vysvětlení mechanismu vývoje závažného typu zánětu ledvin – IgA nefropatie. V současné době se soustřeďuje na výzkum očkovací vakcíny proti viru HIV. I na něm se podílí vědci z olomoucké univerzity.

K prvním spolupracovníkům Městeckého v Olomouci patřil nefrolog Karel Konečný, který působil na III. Interní klinice fakultní nemocnice. Společně se zabývali poruchami slizniční imunity a zejména onemocněním ledvin – IgA nefropatie. „Je to vynikající člověk. Poznali jsme se jak pracovně, tak osobně, pozval mě i do Spojených států. Vytvořili jsme desítky společných prací,“ uvedl Konečný.

Za svůj mimořádný vědecký přínos v imunologii obdržel Městecký řadu českých i mezinárodních ocenění. Za významné objevy v oblasti mukózní imunity získal v roce 2007 cenu Česká hlava.


Komentáře

Žádné komentáře

Pro vkládání komentářů je nutné se přihlásit/zaregistrovat.

Komentáře nevyjadřují stanovisko redakce ani vydavatele. Redakce diskusi nemoderuje, ale vyhrazuje si právo nevhodné komentáře smazat, případně zrušit registraci.